11 kwietnia 2019

Inwestycje

Zmodernizowane Kliniki Onkologiczne w ICZ Matki Polki

W poniedziałek Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda złożyła wizytę w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Wraz z dyrektorem ICZMP prof. Maciejem Banachem wzięła udział w otwarciu trzech zmodernizowanych klinik onkologicznych (Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi z Pododdziałem Chemioterapii, kierowana przez prof. Marka Zadrożnego; Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej kierowana przez prof. Krzysztofa Szyłło i Klinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej kierowana przez prof. Andrzeja Malinowskiego). 

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki to wiodący ośrodek zajmujący się leczeniem raka piersi i nowotworów narządów rodnych.  Właśnie zakończyłą się inwestycja zrealizowana w ramach projektu: „Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie „CZMP” w Łodzi”, zrealizowanego w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020."

Odnowione zostały Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi z Pododdziałem Chemioterapii, kierowana przez prof. Marka Zadrożnego; Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej kierowana przez prof. Krzysztofa Szyłło i Klinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej kierowana przez prof. Andrzeja Malinowskiego. Każda klinika otrzymała swój kolor, który ma kojarzyć się z danym miejscem. 

Pacjentki, przechodząc do kliniki z korytarza oblepionego historycznymi zielonymi płytkami i linoleum, przenoszą się do zupełnie innej rzeczywistości.

Wartość inwestycji to ok. 16 mln zł w tym dofinansowanie UE ok 14 mln zł i ok. 2 mln zł dotacja Ministerstwa Zdrowia.  Umowa o dofinansowaniu projektu została podpisana w grudniu 2017. Prace remontowe trwały ok. 9 miesięcy  tj. od maja 2018 do  końca marca 2019 r. W ramach projeku zakupiono także sprzęt medyczny za ok. 7 mln zł.

– Każdy pobyt w szpitalu jest dla pacjenta trudnym doświadczeniem, a dla kobiet potrzebujących wyjątkowej intymności szczególnie – mówiła Agata Kornhauser-Duda podczas uroczystości.

To nie jedyna tak kosztowna inwestycja w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Aktualnie odnawiane są m.in porodówki i trwa budowa szpitalnego oddziłu ratunkowego z lądowiskiem na dachu.

W skrócie: 

  • W ICZMP zakończono modernizację trzech klinik: Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi z Pododdziałem Chemioterapii, Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej oraz Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej.
  • Wartość inwestycji to ok. 16 mln zł w tym dofinansowanie UE ok 14 mln zł i ok. 2 mln zł dotacja Ministerstwa Zdrowia. 
  • Prace remontowe trwały ok. 9 miesięcy  tj. od maja 2018 do  końca marca 2019 r. W ramach projektu zakupiono także sprzęt medyczny za ok. 7 mln zł.
Źródło: materiały prasowe Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Przeczytaj również: