11 lipca 2019

Sprzęt i Innowacje

Zmiany w ustawach dotyczących e-zdrowia

9 lipca 2019 roku został przyjęty projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia przez Radę Ministrów. W projekcie znajduje się szereg zmian służących przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Wszystkie te zmiany stanowią realizację zapowiedzi uwzględnionych w exposé premiera Mateusza Morawieckiego.

Najbardziej mają skorzystać pacjenci

Największym beneficjentem zmian mają być sami pacjenci, którzy będą mogli m.in. dzięki programowi 75+ otrzymywać bezpłatne leki podczas wizyty u lekarza, jak i przy wypisie ze szpitala. Pacjenci będą mogli również założyć Internetowe Konto Pacjenta (IKP) w placówce podstawowej opieki zdrowotnej oraz zarządzać nim przez swoje urządzenia mobilne. Kolejnym udogodnieniem jest możliwość złożenia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Możliwe będzie również dokonanie wglądu w aktualną listę podmiotów mających kontakt z NFZ, z której dowiemy się o zakresie oferowanych usług oraz najbliższych wolnych terminach. Pacjenci będą również otrzymywać poprzez SMS lub e-mail potwierdzenie o lekach wykupionych przez nich w aptece, które zostały wycofane z obrotu. Dodatkowo dzięki aplikacji mObywatel będzie można skorzystać z rejestracji w placówkach medycznych, a dzięki użyciu e-dowodu osobistego łatwo i szybko zrealizować e-receptę. Na końcu po skorzystaniu z danej usługi medycznej sfinansowanej przez NFZ, będzie można ocenić ją za pomocą interaktywnej ankiety.

Odpowiedź na postulaty zgłaszane przez środowisko medyczne

Postulaty zgłaszane przez środowisko medyczne również nie zostały bez odpowiedzi. Nowe przepisy obejmują wprowadzenie mechanizmu określającego poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego. Został również wydłużony okres realizacji e-recepty do 360 dni. Na platformie e-zdrowie przyjmującym lekarzom zostaną udostępnione dane pacjenta automatycznie. Katalog osób objętych tzw. receptami „pro familia” zostanie rozszerzony o osoby będące dalszymi członkami rodziny oraz w wspólnym pożyciu. Również według nowych przepisów asystentom medycznym zostaną poszerzone uprawnienia o możliwość wystawienia e-recept i e-skierowań na podstawie dokumentacji medycznej. Dodatkowo lekarzom umożliwiono dokonanie wyboru między refundowanymi odpowiednikami w przypadku leków określonych w obwieszczeniu refundacyjnym.

Dodatkowe możliwości

Zmiany w ustawach dają możliwość wdrożenia e-recept transgranicznych (możliwych do zrealizowania w innych krajach Unii Europejskiej). Zmiany zostaną również wprowadzone do zasad prowadzenia rejestrów oraz wymian danych między Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwem Zdrowia. Gdy ustawa wejdzie w życie, zakończą się działania ministra zdrowia dotyczące likwidacji obowiązku stosowania pieczątek. Dodatkowy budżet przeznaczony na informatyzację świadczeń opieki zdrowotnej wyniesie 150 mln złotych na lata 2020-2022.

W skrócie:

  • 9 lipca 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia.
  • Największym beneficjentem zmian mają być sami pacjenci, dzięki licznym usprawnieniom i dodatkowym możliwościom.
  • Projekt ustawy uwzględnia również rozwiązania postulatów zgłaszanych przez środowisko medyczne.
  • 150 mln złotych to kwota przewidziana na kolejne działania dotyczące informatyzacji świadczeń opieki społecznej.

Przeczytaj również: