11 września 2018

Konferencje

Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym | Warszawa | 17.10.2018 r.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, której celem jest zapobieganie, przygotowanie i reagowanie na zaistniałe sytuacje kryzysowe oraz usuwanie ich skutków, odbudowa infrastruktury i zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.

Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza do udziału w XII edycji konferencji: „Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym”

Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego, funkcjonariuszom służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo kraju i obywateli, specjalistom ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego, koordynatorom zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

 • Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
 • Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
 • Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci podczas konferencji.

Prelekcje poprowadzą:

 • mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel - Kierownik Zakładu Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej: "Zdolność do zarządzania ryzykiem w świetle wytycznych Komisji Europejskiej" (Wystąpienie poświęcone zostanie wytycznym Komisji Europejskiej w zakresie zdolności do zarządzania ryzykiem postrzeganej, tj. umiejętności państwa członkowskiego lub jego regionów do zmniejszenia ryzyka, dostosowania się do ryzyka lub ograniczenia ryzyka, w szczególności jego skutków i prawdopodobieństwa klęski lub katastrofy zidentyfikowanego w przeprowadzonej przez to państwo lub regiony ocenie ryzyka do poziomu akceptowanego w tym państwie członkowskim).
 • prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko i dr Mateusz Paplicki - Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej: "Medycyna ratunkowa jako element bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w nagłym zagrożeniu".
 • płk w st. spocz. dr inż. Stanisław Kulczyński - Wykładowca Collegium Civitas, ekspert w Instytucie Bezpieczeństwa RESCON: "Możliwości wykorzystania wojsk obrony terytorialnej (WOT) w likwidacji sytuacji kryzysowych"
 • mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Tematyka konferencji:

 • Systemy łączności, ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii 
 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory) 
 • Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych 
 • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego 
 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi 
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu 
 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń 
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym 
 • Organizowanie pomocy medycznej i psychologicznej 
 • Aspekty prawne 

Lokalizacja: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Czas trwania: 09.30 – 14:30

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami. 

Firmy zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z organizatorem:

Martyna Mystkowska - Gibowicz

tel: +48/786 146 013

 

Przeczytaj również: