15 marca 2019

Inwestycje

Zakończono trzy duże inwestycje w brzeskim szpitalu

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej  w Brzesku oficjalnie oddano pierwsze inwestycje rozpoczęte w ubiegłym roku. Ich realizacja odbywa się w ramach dużej puli środków pozyskanych na rozwój i modernizację służby zdrowia. Całkowite dofinansowanie przekracza imponującą kwotę 25 mln złotych. Kolejna tura inwestycji już niebawem.

W poniedziałek 11 marca przecięto wstęgi zmodernizowanej Centralnej Sterylizatorni, nowo utworzonego Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz Pododdziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Symbolicznego otwarcia dokonali: Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, Starosta Brzeski Andrzej Potępa, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech, radny Województwa Małopolskiego Józef Gawron, Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jarosław Foremny oraz dyrektor szpitala Adam Smołucha. W uroczystościach uczestniczyli ponadto radni, samorządowcy, przedstawiciele gmin Powiatu Brzeskiego, dyrektorzy i kierownicy instytucji powiatowych, komendanci służb mundurowych, inwestorzy, a także personel medyczny szpitala.

Gruntowna modernizacja Centralnej Sterylizatorni pozwoliła na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, zgodnych z obowiązującymi normami. Dzięki zaadaptowaniu nowych pomieszczeń i wyposażeniu ich w sprzęt najwyższej generacji znacznie usprawniono szereg procesów sterylizacji i ograniczono koszty. Aktualne warunki pracy to przede wszystkim jakość, bezpieczeństwo i oszczędności. Na realizację inwestycji szpital otrzymał niemal dwumilionowe wsparcie z budżetu państwa. Całkowity koszt zadania to ponad 2,8 mln złotych.

Szpital powiatowy działa również na rzecz rozwoju opieki długoterminowej. Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej to wsparcie okazane osobom niesamodzielnym, które ze względu na podeszły wiek, w tym niepełnosprawność, wymagają opieki i pomocy w codziennym życiu. Pacjenci DDOM mogą liczyć na stały nadzór lekarski i pielęgniarski wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobyt w DDOM powinien przygotować pacjenta i jego rodzinę do funkcjonowania w nowych warunkach ograniczonej samodzielności lub wzmocnić funkcje poznawcze i ruchowe pacjenta do tego stopnia, żeby możliwe było jego dalsze samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych. Koszty związane z realizacją inwestycji sięgnęły kwoty 3,3 mln złotych. Niemniej jednak skuteczne wnioskowanie o środki unijne zapewniło wsparcie finansowe obejmujące ponad 90% całkowitych kosztów.

Kolejną inwestycją zrealizowaną dzięki pozyskanym funduszom unijnym jest rozbudowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego. Z uwagi na postępujący proces starzenia się społeczeństwa konieczne było stworzenie rozwiązań adresowanych do pacjentów z chorobami układu narządu ruchu, takich jak np. osteoporoza, główna przyczyna wielu złamań kości u osób w podeszłym wieku. Jasne, nowoczesne i komfortowe pomieszczenia Pododdziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oferują najwyższą jakość usług szczególnie pacjentom z urazami komunikacyjnymi, którzy wymagają natychmiastowych zabiegów. Remonty, zakup nowoczesnego sprzętu i uzupełnienie wyposażenia to zadania o łącznej wartości niemal 1,8 mln złotych. Kwota dofinansowania w ramach funduszy europejskich przekroczyła 986 tys. złotych.

W ubiegłym roku szpital powiatowy w Brzesku został wyróżniony za efektywne wykorzystanie funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na latach 2014-2020. Kolejnym sukcesem było zajęcie III miejsca w Małopolsce w piętnastej edycji Rankingu Szpitali „Rzeczpospolitej” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Na decyzję komisji konkursowej miały wpływ przede wszystkim wyniki finansowe placówki, jakość świadczonych usług, a także realizowane inwestycje. Te osiągniecia są wynikiem wytężonej pracy całego sztabu wykwalifikowanych osób oraz doskonałej współpracy szpitala z samorządem Powiatu Brzeskiego.

W skrócie:

  • W poniedziałek 11 marca przecięto wstęgi zmodernizowanej Centralnej Sterylizatorni, nowo utworzonego Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz Pododdziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
  • Gruntowna modernizacja Centralnej Sterylizatorni kosztowała 2,8 mln zł. Koszty związane z realizacją DDOM sięgnęły kwoty 3,3 mln złotych, natomiast rozbudowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego pochłonęła niemal 1,8 mln zł.
  • W ubiegłym roku szpital powiatowy w Brzesku został wyróżniony za efektywne wykorzystanie funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na latach 2014-2020. 
Źródło: materiały prasowe Starostwa Powiatowego w Brzesku

Przeczytaj również: