17 stycznia 2019

Planowane inwestycje

Zabrze: 30 mln zł na modernizację pediatrii w szpitalu klinicznym

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Szyszki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu pozyskał wsparcie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko". Pieniądze są przeznaczone na modernizację oddziałów pediatrycznych - łączny koszt inwestycji to niemal 30 mln złotych. 

Jak podaje dyrektor szpitala dr Dariusz Brudziński, przebudowa ma dotyczyć tylko dwóch budynków, w których obecnie znajdują się specjalistyczne oddziały pediatryczne. Pierwszy budynek pamięta jeszcze czasy zaborów (pochodzi z 1858 r. ), natomiast drugi z 1985 r. Stare budynki i mieszczące się w nich oddziały nie spełniają wymagań rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczególnych  wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Prace modernizacyjne obejmą łącznie 7 oddziałów: intensywnej terapii noworodka, który docelowo zostanie połączony w jeden z oddziałem intensywnej terapii dzieci, a także patologii nowordoka, gastroenterologii i hepatologii dzieci, ogólnopediatryczny, endokrynologii dzieci, chirurgii wad rozwojowych dzieci i traumatologii oraz nefrologii dla dzieci z pododdziałem dializoterapii.

Inwestycja zakłada również modernizację bloku operacyjnego dla dzieci i sterylizatorni oraz przebudowę łącznika między budynkiem 1 i 1A. 

Szpital aktualnie nie planuje wstrzymywania bądź ograniczania przyjęć. Według dyrektora Brudzińskiego remont w większości obejmie powierzhcnie, na których aktualnie nie funkcjonują żadne oddziały. 

Prace budowlane zostaną wykonane w oparciu o umowę z wyłonioną z przetargu firmą Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA, której przekazano plac budowy. 

Wymogiem projektu jest, by nie zmieniła się ogólna liczba łóżka. Inwestycja ma zostać oddana do końca 2020 roku. 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. . Szyszki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu to najstarsza baza kliniczna uczelni w Katowicach. 

W skrócie: 

  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Szyszki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu otrzymał dofinansowanie na modernizację oddziałów pediatrycznych.
  • Prace modernizacyjne obejmą łącznie 7 oddziałów.
  • Całkowity koszt inwestycji to niemal 30 mln złotych.
  • Inwestycja ma być gotowa do końca 2020 roku. 
Żródło: rynekzdrowia.pl

Przeczytaj również: