2 października 2018

Planowane inwestycje

Wsparcie dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych

Ministerstwo Zdrowia podpisuje kolejne umowy na dofinansowanie, dzięki czemu zapewnia szpitalnym oddziałom ratunkowym nowy sprzęt i lepsze możliwości terapeutyczne. 26 września wiceminister zdrowia: Janusz Cieszyński, Zbiegniew Król i Maciej Miłkowski podpisali umowy na wsparcie finansowe o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.

Doposażenie sprzętu medycznego w Elblągu

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podpisał umowę  na dofinansowanie szpitalnego oddziału ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Tutaj możesz przeczytać więcej na temat tej inwestycji. 

Wsparcie dla elbląskiego SOR pochodzi z unijnego działania „Infrastruktura ratownictwa medycznego” w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 483 760 zł. Dofinansowanie ze środków EFS wynosi 411 196 zł. Do elbląskiej placówki trafiło – łącznie z podpisaną wczoraj umową -  14,2 mln zł. Fundusze unijne trafiają także m.in. do szpitalnych oddziałów ratunkowych dla dzieci, które są niezwykle ważnym ogniwem systemu ratownictwa medycznego.

11,8 mln zł na sprzęt dla SOR-ów i stypendia dla pielęgniarek w Dolnośląskiem

W województwie dolnośląskim 9 projektów dotyczy doposażenia szpitalnych oddziałów ratunkowych – to pokazuje skalę i obrazuje, jak ważne jest wsparcie szpitali w ratowaniu życia. Nowa aparatura medyczna trafi do szpitali do Bolesławca, Zgorzelca, Polanicy-Zdroju, Głogowa, Jeleniej Góry, Wrocławia, Oławy, Legnicy i Lubina.

Wiceminister zdrowia Zbigniew Król podpisał umowy o dofinansowanie w ramach inicjatywy „Wspieramy Szpitalne Oddziały Ratunkowe” w szpitalach w Bolesławcu i Zgorzelcu. Ich łączna wartość to ok. 790 tys. zł. Pozostałe projekty zostaną podpisane w najbliższym czasie. 

Projekt „Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa” powstał w odpowiedzi na zapewnienia skutecznej wymiany pokoleniowej w zawodzie pielęgniarek. Jego celem jest poprawa jakości kształcenia, zainteresowanie studiami na kierunku pielęgniarstwo oraz motywowanie studentów do poszukiwania i podejmowania pracy bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu.  Na konkurs przeznaczono alokację w wysokości 90 mln zł, z czego ponad 8,1 mln zł trafi do województwa dolnośląskiego.

W województwie dolnośląskim podpisano ponad 36 umów o wartości blisko 102 mln zł na dofinansowanie m.in. inwestycji infrastrukturalnych oraz na szkolenia kadr medycznych, programy profilaktyczne, działania jakościowe.

Dotacja dla SOR-u w Powiatowym Szpitalu w Zawierciu

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 410 tys. zł szpital będzie mógł zakupić najpotrzebniejszy sprzęt do ratowania życia najmłodszych pacjentów. Aparatura trafi do szpitalnego oddziału ratunkowego już w pierwszej połowie 2019 r. Z ramienia Ministerstwa Zdrowia umowę podpisał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. 

W województwie śląskim wsparcie w ramach inicjatywy „Wspieramy Szpitalne Oddziały Ratunkowe” dofinansowanie otrzyma 6 placówek. Nowa aparatura medyczna trafi do szpitali w Zawierciu, Częstochowie, Jaworznie, Chorzowie, Katowicach i Rybniku.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski wręczył Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia. Symboliczny Certyfikat przekazano na ręce Dyrektor Szpitala Anny Pilarczyk- Sprycha i Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa- Sławomira Milki.  Podczas uroczystości głos zabrali m.in. Wicemarszałek Sejmu RP- Barbara Dolniak, Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Starosta Powiatu Zawierciańskiego- Krzysztof Wrona oraz Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego- Maria Milejska. 

W połowie czerwca br. przez kilka dni w zawierciańskim szpitalu gościli przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, którzy na miejscu sprawdzali czy szpital spełnia wymogi bezpieczeństwa i jakości usług świadczonych dla pacjentów. Kontrola obejmowała sprawdzenie wszystkich komórek szpitala, także pozamedycznych, analizę dokumentacji medycznej oraz rozmowy z pacjentami. Placówka otrzymała pozytywny raport z przeprowadzonej wizytacji.

W skrócie:

  • Ministerstwo Zdrowia podpisuje kolejne umowy na dofinansowanie i zapewnia tym samym szpitalnym oddziałom ratunkowym nowy sprzęt i lepsze możliwości terapeutyczne.
  • Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu otrzymał środki na wyposażenie SOR-u w nowoczesny sprzęt medyczny (483 760 zł).
  • SOR-y w Zgorzelcu i Bolesławcu otrzymały 790 tys. zł. Dodatkowo w ramach projektu "Wsparcie na starcie!" woj. dolnośląskie otrzymało  8,1 mln zł na rozwój pielęgniarstwa i położnictwa.
  • Dzięki dofinansowaniu w wysokości 410 tys. zł Powiatowy Szpital w Zawierciu będzie mógł zakupić najpotrzebniejszy sprzęt do ratowania życia najmłodszych pacjentów.

Przeczytaj również: