7 listopada 2018

Konferencje

Własność, Zarządzanie, Odpowiedzialność | Łódź | 29.11.2018

Zachęcamy do udziału w łódzkiej odsłonie cyklu konferencji "Wspólnie dla zdrowia!". Projekt "Wspólnie dla zdrowia! Rozmawiamy, słuchamy, działamy - dialog o zdrowiu" to ogólnopolska, merytoryczna dyskusja o przyszłości ochrony zdrowia w Polsce. To platforma dialogu na rzecz budowy systemu zdolnego udźwignąć rosnące potrzeby i wykorzsytać nadarzające się szanse, jakie niesie ze sobą postęp techniczny i technologiczny w medycynie.

Zaproszenie Przewodniczącego Prezydium Rady Społecznej "Wspólnie dla Zdrowia"

W marcu 2018 roku minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski zaproponował utworzenie rady społecznej, której głównym zadaniem będzie opracowanie dokumentu strategicznego ochrony zdrowia w Polsce. Inicjatywa z założenia odbiega od bieżących sporów politycznych, rozwinęła się poprzez autentyczny, nieskrępowany dialog osób zainteresowanych i kompetentnych. Dokument nie będzie zatem ekspresją pragnień zróżnicowanego świata interesariuszy, lecz przemyślną, wydyskutowaną wizją zasad funkcjonowania ochrony zdrowia w najbliższych kilkunastu latach, stawiający sobie za jedyny cel optymalizację działań na rzecz zdrowia Polaków.

Jako przewodniczący prezydium Rady Społecznej debaty „Wspólnie dla Zdrowia” zapraszam Państwa do udziału w kolejnej konferencji. Tym razem będzie nosiła tytuł „Własność, zarządzanie, odpowiedzialność” i odbędzie się 29 listopada 2018 r. w Centrum Kliniczno–Dydaktycznym  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Podczas konferencji specjaliści poruszą wiele ważnych tematów z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia m.in. koordynację w systemie ochrony zdrowia w obszarze podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego, a także opieki wysokospecjalistycznej. Dyskusji poddane zostaną zagadnienia z zakresu zarządzanie systemem. Chciałbym podkreślić otwarty charakter tej inicjatywy, dzięki której komentarze ze strony wszystkich osób zainteresowanych zostaną z pewnością uwzględnione w ostatecznej wersji protokołu spotkania. Mam nadzieję, że temat wzbudzi Państwa zainteresowanie i zechcą Państwo dołączyć do nas w listopadzie.

Prof. Paweł Górski

Przewodniczący Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”

Przeczytaj również: