26 stycznia 2021

Inwestycje

W Zielonej Górze powstaje Ośrodek Terapii Tlenowej

Budowa obiektu, w którym znajdzie się Ośrodek Terapii Tlenowej jest już na ukończeniu. Pacjenci będą mogli skorzystać z leczenia w komorze hiperbarycznej, gdy zostanie on odpowiednio wyposażony.

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze podpisał w listopadzie 2018 roku umowę na budowę ośrodka z firmą zewnętrzną. W ramach tej umowy szpital wydzierżawił grunt, który położony jest między budynkiem „U” i budynkiem „L”. Nie mogłoby to się odbyć jednak bez zgody właściciela, czyli Zarządu Województwa Lubelskiego. Firma odpowiedzialna za budowę obiektu została wyłoniona w ramach konkursu ofert. Wydzierżawiający zobowiązał się do wybudowania parterowy budynek, w którym będzie funkcjonować Ośrodek Terapii Hiperbarycznej wraz z konieczną infrastrukturą.

Fot: Janusz Wójtowicz

Komora hiperbaryczna – leczenie tlenem

Komora hiperbaryczna, która pozwala na leczenie tlenem o podwyższonym ciśnieniu pomaga ratować zdrowie i życie w wielu różnych przypadkach. Są nimi między innymi zatrucia czadem, poparzenia, a także trudno gojące się rany i nowotwory. Coraz więcej ośrodków zdrowia i szpitali stara się pozyskać taką komorę. Nie inaczej było ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze.

Łącznik komunikacyjny między budynkami

Dzierżawca zobowiązał się także wybudować ze środków własnych tzw. łącznik komunikacyjny, który połączy ze sobą budynek „U” z budynkiem „L”. Jest to inwestycja usprawniająca pracę obiektu. Pozwala ona stworzyć ciąg onkologiczny poprzez połączenie Zakładu Radioterapii, Klinicznego Oddziału Onkologii, Oddziału Dziennej Chemioterapii z diagnostyką dla pacjentów onkologicznych. 

W tej chwili pacjenci korzystają z tzw. wewnętrznego transportu medycznego pomiędzy budynkami. Każdego miesiąca jest to około 300-400 pacjentów szpitala, w tym osoby chore onkologicznie. Od kwietnia ma się to zmienić na lepsze.

Przeczytaj również: