3 marca 2017

Inwestycje

W Poznaniu powstanie nowy szpital

Parlamentarzyści z Wielopolski wsparli pomysł utworzenia nowej, zintegrowanej siedziby szpitala klinicznego. Szacuje się, że inwestycja może kosztować nawet 1,3 mld zł. 

Dziś szpitale kliniczne działające w Poznaniu rozproszone są po całym mieście. Powoduje to duże problemy organizacyjne i techniczne. Brak przestrzeni utrudnia prowadzenie inwestycji i rozwój placówek. Sytuacja jest też uciążliwa dla pacjentów, którzy nierzadko w celach diagnostycznych muszą odwiedzić kilka placówek. Rozwiązaniem może okazać  się utworzenie Zintegrowanego Centrum Medycznego, które miałoby być zlokalizowane między ulicami Marcelińską i Grunwaldzką. Wcielone miałyby do niego być dotychczasowe placówki z ul. Przybyszewskiego oraz ul. Długiej.

Finansowanie z budżetu państwa

Szacunkowy koszt inwestycji wynieść ma ponad miliard złotych. Takie środki miałyby pochodzić z budżetu państwa. Aby pozyskać takie finansowanie, projekt powinien znaleźć się w 2018 roku w wieloletnim planie finansowania. Chęć podjęcia działań zmierzających do realizacji tego celu deklarowali parlamentarzyści wszystkich partii politycznych, którzy wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez władze Uniwersytetu Medycznego. 

Zespół specjalistycznych klinik

Budowa szpitala miałaby potrwać do 2025 roku. Jej pierwszym, dwuletnim, etapem, który mógłby rozpocząć się już w 2018 r. będzie budowa szpitalnego oddziału ratunkowego. Koszt tej części inwestycji wyniósł by od 30 do 50 mln zł. Finalnie szpital ma mieć blisko 100 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej oraz oferować ponad tysiąc łóżek dla pacjentów. Mieścić się w nim będą kliniki chorób serca, chirurgii, chorób wewnętrznych, ortopedyczna  oraz neurologiczna, a także blok operacyjny z lądowiskiem dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. 

W skrócie:

  • Uniwersytet Medyczny stara się o wsparcie inicjatywy budowy Zintegrowanego Centrum Medycznego. 
  • Koszt inwestycji szacowany jest na 1,3 mld zł
  • Budowa mogłaby rozpocząć się w przyszłym roku i potrwałaby do 2025 roku.
Źródło: Ump.edu.pl

Przeczytaj również: