27 lutego 2019

Planowane inwestycje

Umowa na dofinansowanie Szpitala Zakonu Bonifratrów podpisana

26 lutego 2019 r. Samorząd Województwa Śląskiego podpisał umowę finansową ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Katowicach. Pieniądze zostaną przeznaczone na unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w szpitalu. Całkowity koszt projektu to ponad 6 mln zł, natomiast suma dofinansowania z unijnych środków to 5,2 mln zł. 

„Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” – tak brzmi pełna nazwa sygnowanego projektu. Jego całkowity koszt wynosi ponad 6 mln zł, zaś suma dofinansowania z unijnych środków to przeszło 5,2 mln zł.

Celem projektu jest poprawa wykrywalności schorzeń i skuteczności terapii chorób negatywnie wpływających na demografię regionu, tj. zaburzeń płodności, chorób układu krążeniowo-oddechowego i onkologicznych nasilających się w następstwie obciążenia czynnikami środowiskowymi i starzenia się populacji. Doposażenie oddziałów w sprzęt medyczny pozwoli m.in. na wzrost wykrywalności schorzeń cywilizacyjnych, uchwycenie najmniejszych zmian objętych procesem nowotworowym, skrócenie czasu diagnoza-terapia, poprawę jakości rokowań.

- Ochrona zdrowia jest jednym z najważniejszych priorytetów dla Zarządu Województwa Śląskiego. Jesteśmy przekonani, że te pieniądze w przypadku Szpitala Zakonu Bonifratrów będą bardzo dobrze spożytkowane, co będzie skutkowało jeszcze efektywniejszym leczeniem pacjentów z terenu całego województwa. To umowa nie jest jednak żadnym incydentem. To kolejny przykład skutecznego kierowania z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla placówek medycznych niezbędnych środków. W najbliższym czasie będziemy podpisywać kolejne tego typu umowy – zapowiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Projekt w całości dotyczy leczenia szpitalnego – poprawy zaplecza diagnostyczno-leczniczego (w tym zabiegowego) poprzez wymianę zużytego sprzętu i zakup nowego w następujących obszarach: choroby układu krążenia, układu oddechowego, onkologiczne oraz w opiece nad matką i dzieckiem – ginekologia, położnictwo i neonatologia.

- To bardzo dobrze, że śląskie szpitale sięgają po fundusze unijne. W tym przypadku mamy konkretne możliwości poprawy diagnostyki zwłaszcza chorób cywilizacyjnych, które niestety u nas na Śląsku dobrze znamy. Dyrekcji szpitala pozostaje tylko życzyć udanych i szybkich przetargów – stwierdził Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa śląskiego.

- To dla naszego szpitala bardzo ważny dzień. Pozwoli nam przesunąć jakość naszego leczenia w daleką przyszłość. Beneficjentem tej umowy jest każdy nasz oddział, gdzie dzięki tym pieniądzom trafi nowy sprzęt.Będziemy startować w kolejnych konkursach i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się wywalczyć finansowe wsparcie – powiedziała Wioletta Niemiec, prezes Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Realizacja inwestycji przełoży się na m.in. na skrócenie czasu leczenia, rekonwalescencji i poprawę stanu zdrowia ludności objętej ulepszonymi usługami zdrowotnymi wykonywanymi w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach.

W skrócie:

  • 26 lutego 2019 r. Samorząd Województwa Śląskiego podpisał umowę finansową ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Katowicach.
  • Pieniądze zostaną przeznaczone na unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w szpitalu.
  • Całkowity koszt projektu to ponad 6 mln zł, natomiast suma dofinansowania z unijnych środków to 5,2 mln zł. 
Źródło: materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Przeczytaj również: