5 maja 2017

Sprzęt i Innowacje

Udana operacja DBS w Opolu

62-letniemu pacjentowi, cierpiącemu na zaawansowanego Parkinsona, lekarze z Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu wszczepili neurostymulator mózgowy, łagodzący objawy choroby. Operację przeprowadzono na Oddziale Neurochirurgii, kierowanym przez dr. n. med. Dariusza Łątkę. 

Tym samym opolski WCM dołączył do kilku polskich ośrodków, w których wykonywane są tzw. operacje DBS (deep brain stimulation). Jest też pierwszym w kraju nieklinicznym ośrodkiem, w którym taką operację wykonano.

Udana operacja w Opolu

 

Zabieg polegał na stereotaktycznym umieszczeniu w jądrze niskowzgórzowym mózgu końcówki elektrody, która poprzez elektryczne drażnienie prądem o niskim napięciu modyfikuje układ dopaminergiczny mózgu, łagodząc objawy tej poważnej choroby. Stereotaksja to metoda, która pozwala bardzo precyzyjnie umieścić w trójwymiarowej przestrzeni, jaką jest wnętrze czaszki pacjenta końcówkę dowolnego narzędzia – w tym wypadku elektrody mózgowej. Przed operacją konieczne jest wykonanie złożonych badań obrazowych u pacjenta z przymocowaną do głowy ramą stereotaktyczną: metalową obręczą, do której później mocuje się śródoperacyjnie system naprowadzania. Pacjent trafia na salę operacyjną, a tam po założeniu systemu i wywierceniu otworu w czaszce rozpoczyna się mozolny proces umieszczania elektrody. Jest on połączony z oceną zapisów elektrofizjologicznych mózgu i oceną funkcji klinicznych pacjenta po drażnieniu mózgu prądem w okolicach bliskich założonemu przed operacją celowi. Po wybraniu najlepszego miejsca do ulokowania elektrody, pacjent jest przewożony do pracowni TK, by potwierdzić lokalizację, a następnie implantuje się pod skórę połączony z elektrodą neurostymulator, który będzie generował prąd.

Udana operacja w Opolu

 

Operacja jest bardzo kosztowna, w budżecie opolskiej neurochirurgii są zarezerwowane pieniądze na dwa tego typu zabiegi w ciągu roku. – Gdy WCM przekształci się w szpital kliniczny prawdopodobnie takich zabiegów będziemy wykonywać więcej, zwłaszcza, że wkrótce do szpitala wraz z nowym systemem obrazowania śródoperacyjnego dotrze nowoczesny sprzęt do stereotaksji dotąd wypożyczany. Umożliwi on także bardziej precyzyjne badania biopsyjne w chorobach nowotworowych – podkreśla ordynator Oddziału Neurochirurgii WCM.

 

Przeczytaj również: