4 maja 2018

Planowane inwestycje

Szpital w Wyszkowie otrzyma 5,3 mln zł dotacji

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie  otrzyma finansowe wsparcie unijne na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego oraz modernizację budynku. 2 maja umowę w tej sprawie podpisali marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik i Cecylia Domżała – dyrektor szpitala w Wyszkowie.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt pt.:” Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez doposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie infrastruktury szpitalnej służącej diagnozowaniu i leczeniu chorób kardiologicznych oraz onkologicznych”  otrzyma ponad 5,3 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji to 12,5 mln złotych – pozostała kwota będzie pochodziła z budżetu szpitala, które wsparły lokalne samorządy.

To dobra wiadomość dla pacjentów i pracowników szpitala w Wyszkowie. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wyszkowski szpital kupi sprzęt medyczny dla Oddziałów Kardiologicznego i Wewnętrznego, gdzie świadczone są usługi onkologiczne. Będą to m.in.: aparat EKG, respiratory, defibrylatory, aparaty do hemofiltracji, monitory wielofunkcyjne wyposażone w dwukanałowy EKG, aparaty echokardiograficzne, stymulatory zewnętrzne, a także spirometria, gastroskop i kolonoskop. Poza tym zakupione zostanie wyposażenie medyczne, tj. łóżka szpitalne, panele i zestawy nadłóżkowe, myjki, dezynfektory, stoły opatrunkowe oraz lampy operacyjno-zabiegowe.

To szczególny moment dla szpitala, dla powiatu wyszkowskiego. To sprawa przyszłości i zmian. Szukaliśmy pieniędzy, aby polepszyć warunki hospitalizacji naszych pacjentów – mówiła Cecylia Domżała dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie – W 2017 r. wykonaliśmy ponad 3,8 tys. badań, ten projekt pozwoli zmodernizować Oddział Kardiologiczny, kupić specjalistyczny sprzęt. Dodam, ze nie jest łatwo pozyskać środki unijne. Potrzeba wielu ludzi, aby osiągnąć sukces – powiedziała dyrektor szpitala Cecylia Domżała.

Zakup nowoczesnej aparatury oraz wyposażenia medycznego wymaga modernizacji i przystosowania oddziałów do instalacji i wykorzystania tego nowego sprzętu. Dlatego otrzymane dofinansowanie placówka przeznaczy także na remont trzykondygnacyjnego budynku, w którym znajduje się oddział kardiologiczny i oddział chorób wewnętrznych. W obiekcie wykonane zostaną prace budowlano-remontowe oraz nowe instalacje elektryczna, teletechniczna, gazów medycznych, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej. Prace remontowe rozpoczną się w trzecim kwartale bieżącego roku i potrwają co najmniej do końca 2019 roku. 

– Ten szpital od lat zmagał się z problemami ale placówka jest stale modernizowana, remontowana. Środki unijne zdobywa się w konkursach, a projekty muszą być dobre. Pod nowy okres programowania, udało nam się dokonać podziału statystycznego Mazowsza i powiat wyszkowski nadal będzie mógł aplikować o środki z UE. A my, jako samorząd pomagamy wszędzie tam, gdzie możemy – powiedział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Realizacja projektu poprawi dostępność pacjentów do nowoczesnych świadczeń specjalistycznych, diagnostycznych oraz leczniczych. Wymiana sprzętu na nowy pozwoli na skrócenie czasu leczenia pacjenta, a także poprawi szybkość i precyzję wykonywanych badań. Ponadto, zakup nowoczesnego sprzętu umożliwi prowadzenie, przy współpracy z innymi podmiotami leczniczymi, opieki koordynowanej zapewniającej jej ciągłość i kompleksowość.

W skrócie:

  • SPZZOZ w Wyszkowie otrzyma 5,3 mln złotych UE na modernizację i remont oddziału wewnętrznego i kardiologicznego.
  • Całkowity koszt inwestycji to 12,5 mln złotych – pozostała kwota będzie pochodziła z budżetu szpitala, które wsparły lokalne samorządy.
  • Prace remontowe rozpoczną się w trzecim kwartale bieżącego roku i potrwają co najmniej do końca 2019 roku. 

Źródło: www.funduszedlamazowsza.eu

 

Przeczytaj również: