31 marca 2017

Inwestycje

Szpital w Tomaszowie Lubelskim będzie miał SOR

SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim przygotowuje się do utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego. W tym samym czasie wystartować ma inwestycja, której celem będzie budowa lądowiska dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego.

Remont i budowa

Szpitalny oddział ratunkowy ma zostać utworzony na miejsc dotychczasowej izby przyjęć, która zostanie przebudowana i wyremontowana. Dodatkowo, w celu uzyskania dodatkowych pomieszczeń, do istniejących już budynków zostanie dobudowany nowy obiekt. Jego powierzchnia wyniesie blisko 700 metrów kwadratowych. Nowo powstały SOR zostanie połączony z pracowniami rezonansu i tomografii komputerowej za pomocą windy. Inwestycja obejmie również przebudowę garaży, w których znajdywać będą się karetki ratownictwa medycznego. 

Na razie wybrany został wykonawca dokumentacji projektowej, który będzie też odpowiedzialny za nadzór autorki. Opracowanie projektu zostało wycenione na blisko 220 tys. zł. Koszt prac budowalnych nie jest jeszcze znany, podobnie jak ten dotyczący zakupu wyposażenia. 

Lądowisko dla śmigłowców   

Aby w pełni wykorzystać potencjał oddziału ratunkowego, placówka w Tomaszowie planuje również budowę lądowiska dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. Będzie ono dostosowane do pracy zarówno w warunkach dziennych, jak i w nocy. Lądowisko zlokalizowane zostanie przy kompleksie sportowym znajdującym się kilkaset metrów od terenu szpitala. 

Planowane inwestycje są wynikiem dostosowania placówki do obowiązujących przepisów i wymagań stawianych przed szpitalami, które mają znaleźć się w tzw. sieci szpitali. 

W skrócie:

  • SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim planuje utworzenie SOR-u 
  • Koszt opracowania projektu wyniesie blisko 220 tys. zł 
  • Inwestycja obejmie budowę nowego obiektu oraz lądowiska dla LPR
Źródło: Szpital-tomaszow.pl

Przeczytaj również: