7 lipca 2017

Inwestycje

Szpital w Białej Podlaskiej walczy o dofinansowanie inwestycji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej stara się o dofinansowanie dwóch projektów. Pierwszy dotyczy przebudowy bloku operacyjnego, a drugi poprawy opieki nad kobietami w ciąży i noworodkami. Łącznie chodzi o ponad 20 mln zł.  

Pierwszy z projektów, który będzie realizowany przez szpital dotyczy modernizacji bloku operacyjnego. W połowie czerwca Komitet Sterujący przy Ministerstwie Zdrowia zatwierdził go jako projekt pozakonkursowy, a pod koniec tego, lub na początku następnego podpisana zostanie umowa dotycząca dofinansowania. Chodzi o blisko 10,8 mln zł, które będą pochodziły z funduszy Unii Europejskiej. Koszt całego projektu ma się zamknąć natomiast kwotą 12,7 mln zł. 

Nowy blok operacyjny szpitala w Białej Podlaskiej

W ramach tej inwestycji zmodernizowany ma zostać blok operacyjny. Obecnie składa się on z pięciu sal, na których wykonuje się blisko 3 tys. zabiegów rocznie. Wyremontowana zostanie m.in. sala zabiegów małoinwazyjnych - laparoskopowych i endoskopowych. Najważniejszym jej elementem będzie natomiast utworzenie sali hybrydowej. – Dzięki temu wdrożymy nowe zabiegi operacyjne. Możliwe będzie przeprowadzanie procedur z zakresu chirurgii naczyniowej w miażdżycy tętnic obwodowych, szyjnych i tętniakach – stwierdziła w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim Magdalena Us, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. – Sala hybrydowa pozwoli na wykonywanie zabiegów polegających na współpracy lekarzy różnych specjalności, choćby chirurga naczyniowego i kardiologa – dodaje.

Lepsza opieka nad pacjentkami i ich dziećmi 

Drugi projekt dotyczy natomiast utworzenia Centrum „Kobieta-Matka-Dziecko”. Jego celem jest poprawa jakości i efektywności opieki nad kobietami w ciąży oraz noworodkami. – W ramach tego programu zakupimy specjalistyczny sprzęt, zmodernizujemy sale intensywnego nadzoru noworodka i stworzymy centrum. To przyczyni się do wczesnego wykrywania wad płodu oraz zmniejszenia liczby martwych urodzeń. Zwiększą się również szanse na ratowanie życia wcześniaków z niskimi rokowaniami – podkreślała rzecznik szpitala. Projekt ten realizowany jest wspólnie ze szpitalem z Brześcia, a placówki starają się o dofinansowanie w ramach współpracy transgranicznej. Chodzi o 2,16 mln euro. Cała inwestycja ma kosztować 2,4 mln euro. 

Współpraca transgraniczna 

Współpraca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej i Szpitala Obwodowego w Brześciu obejmuje również działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa pod względem epidemiologicznym. – Istotnym problemem w kontekście wzmożonego ruchu granicznego jest rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych jak wirusowe zapalenie wątroby typu C czy HIV. W ostatnich latach zauważalna jest tendencja wzrostu nowych przypadków WZW typu C przy polsko-białoruskiej granicy – stwierdziła rzecznik szpitala. W związku z tym w planach jest organizacja szkoleń personelu medycznego obu jednostek, prowadzenie badań profilaktycznych oraz wypracowanie wspólnych procedur postępowania z chorymi szczególnie zakaźnymi. – Planowana jest też rozbudowa zaplecza infrastrukturalnego szpitali, co przyczyni się do stworzenia kompletnego systemu do diagnozy i leczenia pacjentów zakaźnych – wyjaśniła rzecznik.

W skrócie: 

  • Szpital w Białej Podlaskiej stara się o dofinansowanie dwóch projektów o łącznej wartości ponad 20 mln zł
  • Pierwszy dotyczy modernizacji bloku operacyjnego wraz z utworzeniem sali hybrydowej 
  • Drugi ma na celu utworzenia Centrum „Kobieta-Matka-Dziecko”
Źródło: Dziennik Wschodni

Przeczytaj również: