12 lipca 2017

Inwestycje

Szpital Kopernika w Łodzi z wielkim dofinansowaniem

Blisko 100 mln zł dofinansowania w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uzyskały dwa projekty zgłoszone przez Szpital Kopernika w Łodzi. Poprawią one wykrywalność chorób onkologicznych oraz usprawnią ich leczenie

Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika obecnie prowadzi już prace modernizacyjne, które jednak w związku z nieprzerwanym funkcjonowaniem szpitala wykonywane są w etapach. – Przez ostatnie osiem lat dzięki unijnym środkom w tym szpitalu udało się już wiele zrobić, ale obecnie stawiamy przysłowiową kropkę nad i. Jest nią ponad 100 mln zł przeznaczone na dwa projekty - pierwszy na modernizację części onkologicznej, a drugi na modernizację ogólnodostępnej części szpitala. Chcielibyśmy, żeby za kilka lat można było mówić o istotnym spadku wskaźników zapadalności na choroby nowotworowe – wyjaśnił marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień podczas konferencji prasowej dotyczącej rozstrzygnięcia konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

W ramach inwestycji przeprowadzonych w Koperniku powstać ma m.in. nowy budynek, w którym działać będzie Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna i izba przyjęć. Przeprowadzone zostaną również remonty bloku operacyjnego, a także dwóch oddziałów chirurgii onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Pozwoli to zwiększyć liczbę łóżek intensywnej terapii z 15 do aż 35. Modernizacja obejmie nie tylko prace budowlane czy remontowe, ale również zakup nowoczesnego wyposażenia i urządzeń, które przełożą się na jakość, prędkość i komfort wykonywanych procedur. Prace mają rozpocząć się w przyszłym roku i zakończyć do 2021 r. Łącznie pochłoną 140 mln zł. –  Pamiętam, jak osiem lat temu w gronie samorządowców województwa rozmawialiśmy m.in. z parlamentarzystami o wsparciu działań, których celem miało być ograniczenie do minimum chorób nowotworowych na terenie naszego regionu. Do chwili obecnej wiele w tym zakresie udało się już zrobić, a dzisiaj wykonujemy kolejny, duży krok na drodze wykrywalności i skuteczności leczenia tych chorób – powiedział marszałek Witold Stępień.

Szpital Kopernika w Łodzi to nie jedyna placówka w województwie, która otrzyma pieniądze ze środków RPO. Pozytywnie rozpatrzone zostały również wnioski Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi. Ten pierwszy uzyska 26,5 mln zł, a drugi – 12,7 mln zł. Listę zamyka Szpital Powiatowy w Radomsku, który otrzyma 6,2 mln zł. W sumie placówki w województwie łódzkim otrzymają ponad 146 mln zł.  – Te sto milionów przeznaczone na projekty inwestycyjne w łódzkim szpitalu im. Kopernika i dofinansowanie projektów w szpitalach wojewódzkich (im. Biegańskiego w Łodzi i WSS w Bełchatowie) potwierdzają dobre przygotowanie się szpitali podległych samorządowi województwa do aplikowania po unijne środki. Mieszkańcy regionu mogą dzięki temu liczyć na coraz lepszą jakość usług świadczonych przez nasze placówki – powiedział wicemarszałek Dariusz Klimczak.

W skrócie:

  • W rozstrzygniętym konkursie RPO Województwa Łódzkiego dwa projekty Szpitala Kopernika w Łodzi uzyskały największe dofinansowanie
  • W sumie wyniesie ono 100 mln zł, a obie inwestycje pochłoną w sumie 140 mln zł  
  • Do programu zakwalifikowały się też Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz Szpital Powiatowy w Radomsku
Źródło: lodzkie.pl

 

Przeczytaj również: