20 marca 2017

Inwestycje

Szpital Bielański otrzyma dotację

Szpital otrzyma dofinansowanie w wysokości 108 mln zł, dzięki któremu możliwa będzie budowa nowego budynku. Znajdzie się w nim nowoczesny blok operacyjny z dziesięcioma salami oraz oddział intensywnej terapii.

Nowy budynek bloku operacyjnego

Podczas sesji rady miasta radni zadecydowali o przyznaniu dotacji w wysokości 108 mln zł. Środki te posłużą do sfinansowania budowy nowego obiektu o powierzchni blisko 9300 metrów kwadratowych. Znajdzie się w nim m.in. nowoczesny blok operacyjny. Będzie się składał z 10 sal operacyjnych oraz sali pooperacyjnej. W budynku zlokalizowany będzie też oddział intensywnej terapii oraz centralna sterylizatornia, a także oddział psychiatryczny wraz z i modelowym centrum opieki psychiatrycznej stworzonym w oparciu o oddział dzienny i psychiatrę środowiskową. W pawilonie znajdzie się też oddział rehabilitacyjny wyposażony w 30 łóżek oraz zakład rehabilitacji, który w ramach opieki koordynowanej będzie wspóracował z oddziałami kardiologii neurologii i ortopedii. Z pieniędzy, które szpital pozyska z budżetu miasta, zakupione zostanie również wyposażenie nowych jednostek. Inwestycja ma wystartować jeszcze w tym roku i rozpocznie się od uzyskania niezbędnych pozwoleń. Początek prac budowlanych zaplanowany jest na 2018 r., a budynek ma być gotowy w 2020 roku. 

Po przeniesieniu bloku operacyjnego oraz oddziałów do nowego obiektu, w 2021 r. rozpocznie się remont zwolnionych pomieszczeń. Przestrzeń blisko 320 metrów kwadratowych zostanie zaadaptowana na potrzeby innych oddziałów. Dyrekcja nie wyklucza również utworzenia nowych oddziałów łóżkowych.   

Szeroki plan modernizacji szpitala

Planowane inwestycje są kolejnymi etapami modernizacji Szpitala Bielańskiego. W latach 2007 – 2016 placówka otrzymała łącznie blisko 77 mln zł. Posłużyły one do przeprowadzenia remontu w części obiektów oraz nadbudowy dwóch pawilonów. W ten sposób powstał nowy pododdział patologii noworodka, a oddział chirurgii naczyniowej został przeniesiony. W kolejnych latach remontowane były oddziały neurologiczny, gastroenterologiczny, pediatryczny, chirurgii dziecięcej i ogólne oraz urazowo-ortopedycznej. Zmiany dotknęły również oddział chorób wewnętrznych, który dzięki inwestycji dysponuje większą liczba łóżek dla pacjentów. 

W skrócie:

  • Szpital Bielański otrzyma dotację w wysokości 108 mln zł
  • W ten sposób sfinansowana zostanie budowa nowego obiektu, w których powstanie m.in. blok operacyjny
  • W poprzednich latach, za kwotę blisko 77 mln zł, szpital wyremontował i zmodernizował m.in. odział pediatryczny, neurologiczny i internistyczny. 
Źródło: um.warszawa.pl

 

Przeczytaj również: