5 kwietnia 2019

Konferencje

Standardy Profesjonalnej Rejestracji Medycznej | Łódź | 07.05.2019

"Standardy Profesjonalnej Rejestracji Medycznej w Budowaniu Pozytywnego Wizerunku Firmy Medycznej w Oczach Pacjentów" - zapraszamy na kurs organizowany 7 maja w Łodzi, dedykowany pracownikom rejestracji medycznej w ramach ogólnopolskiego cyklu szkoleń mającego za zadanie doskonalenie jakości obsługi pacjenta w placówkach medycznych.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Bariery komunikacyjne. Źródła i przyczyny nieporozumień, wzajemnych żali, pretensji i konfliktów. Kluczowe mechanizmy w komunikowaniu się z innymi. Dlaczego  tak trudno się porozumieć? Czyli wyznaczenie sobie celi do pracy nad eliminowaniem zachowań, które przeszkadzają nam w budowaniu pozytywnych relacji.
 • Efekt pierwszego wrażenia. Na czym polega i jakie są z nim związane pułapki stereotypu oraz jak wykorzystać tą wiedzę do budowania pozytywnych relacji z pacjentami bez względu na przypisane im etykietki.
 • Telefoniczna obsługa pacjentów. Efektywna komunikacja pacjent – rejestratorka medyczna. Budowa pozytywnego wrażenia już od pierwszego kontaktu. Zalecane zwroty.
 • Mowa ciała. Jakie ma znaczenie w budowaniu pozytywnego wizerunku rejestracji medycznej? Jak ją wykorzystać, aby zbudować wizerunek profesjonalnej placówki medycznej, wyróżniającej się doskonałą obsługą pacjenta.
 • Sprzedaż usług medycznych. Jak postępować w przypadku pacjenta rejestrującego się po raz pierwszy i jak prezentować oferowane usługi medyczne językiem korzyści.
 • Aktywne słuchanie. Jak poradzić sobie z napięciem i bez względu na okoliczności pracować z pełnym zaangażowaniem.
 • Trudny Pacjent. Co robić i mówić, a czego unikać, aby rozwiązać problem z korzyścią dla obydwóch stron zgodnie ze standardami profesjonalnej obsługi pacjentów, wyrażenia empatyczne oraz komunikacja. Jak się zachować w przypadku agresji ze strony pacjenta.

Sprawdzony program szkolenia:

1.     Rola Rejestracji w budowaniu  pozytywnego wizerunku placówki medycznej.

a)        Rejestracja jako wizytówka firmy – do czego to zobowiązuje.

b)       Wiedza na temat placówki i umiejętność jej przekazania klientom.

c)        Jak prezentować ofertę językiem korzyści.

d)       Standardy obsługi pacjenta.

2.     Podstawy komunikacji interpersonalnej.

a)        Przyczyny powstawania błędów i nieporozumień. Dlaczego tak trudno jest nam się dogadać. Główne bariery komunikacyjne – jak je rozpoznać u siebie i innych.

b)       Jak poprawić jakość komunikacji w celu eliminowania sytuacji trudnych.

c)        Zdiagnozowanie własnego stylu komunikacyjnego – nasze mocne i słabe strony w relacjach
z innymi.

3.      Komunikacja niewerbalna a jej wpływ na budowanie pozytywnego pierwszego wrażenia
i przyjaznej atmosfery w oczach pacjentów.

a)        Na czym polega efekt pierwszego wrażenia.

b)       Pułapki stereotypów i ich wpływ na relacje z pacjentami. Jak się przed nimi ustrzec.

c)        Fakty i mity czyli najważniejsze informacje na temat mowy ciała w celu rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych z pacjentami. Co robić, a czego unikać gdy jesteśmy na stanowisku pracy.

d)       Jak pracować nad poprawieniem swojej mowy ciała w relacjach z innymi. Co nam pomaga, a co przeszkadza – praktyczne przykłady i wskazówki.

4.        Praktyczne sposoby na radzenie sobie w sytuacjach trudnych w relacjach z pacjentem. Jak rozwiązać problem i nie dać się wyprowadzić z równowagi.

a)        Co denerwuje pacjentów – jakiego typu zachowania i zwroty sprzyjają tworzeniu sytuacji trudnych. Najczęściej popełniane błędy przez pracowników rejestracji.

b)       Co robić, a czego unikać, gdy pacjent się złości.

c)        Jak wykorzystać mowę ciała  w celu poradzenia sobie z sytuacją trudną.

d)       Na czym polega aktywne słuchanie. Jak rozwijać tą umiejętność w relacjach z pacjentami.

e)       Ustalenie procedury postępowania z „trudnym pacjentem” dla pracowników rejestracji.

f)        Korzyści dla pracowników rejestracji ze stosowania technik komunikacyjnych sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji.

Osoba prowadząca to doświadczony trener z pasją

 • Aleksandra Laskowska – certyfikowany trener biznesu i coach , posiadający bogate doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania i motywacji personelu, obsługi klienta i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi zarówno w relacjach z klientami, jak i we współpracy zespołowej. Doświadczenia te związane są z wieloletnią pracą w dużych międzynarodowych korporacjach. Ukończyła Akademia Trenerów Biznesu Grupy SER. Praca jest dla niej przede wszystkim pasją co przekłada się na zadowolenie uczestników i efektywność prowadzonych szkoleń. Realizuje się prowadząc szkolenia  z zakresu obsługi pacjenta, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania personelem, umiejętności radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Z entuzjazmem dzieli się wiedzą, i doświadczeniem, a zajęcia prowadzi w atmosferze sprzyjającej nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności, tak aby uczestnicy mogli z sukcesem wykorzystać je zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym

Jedno szkolenie – wiele technik nauczania

 • Mini wykład trenera w celu przekazania i poszerzenia wiedzy uczestników – około 20% czasu zajęć. Ułatwia naukę osobom, które lepiej przyswajają wiedzę ze słuchu.
 • Dyskusja moderowana, podczas której uczestnicy będą mieli okazję wymiany swoich doświadczeń oraz podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami z innymi uczestnikami szkolenia oraz wypracowania optymalnych dla siebie rozwiązań.
 • Ćwiczenia indywidualne – autorefleksja i autoanaliza, poszukiwanie rozwiązań - czyli czas tylko dla siebie, na własne przemyślenia i wnioski w celu rozpoczęcia wdrażania w życie nowych umiejętności i wiedzy zdobytej na szkoleniu. Punkt startowy do pracy nad zastępowaniem starych nawyków działania bardziej skutecznymi i pożądanymi nawykami w atmosferze pełnej anonimowości i poczucia bezpieczeństwa.
 • Burza mózgów w celu wygenerowania jak największej ilości pomysłów do praktycznego zastosowania w codziennej pracy.
 • Metody coachingowe mające na celu pobudzenie do działania pod kątem tworzenia wizerunku placówki przyjaznej pacjentowi. Jak dobrze wystartować, aby dotrzeć do celu.
 • Case study –pozyskiwanie nowej wiedzy na podstawie prezentowanych studiów przypadków. Prezentowane sytuacje mają wiele równoprawnych rozwiązań, a znalezienie ich wzmacnia umiejętność pracy zespołowej czy też twórczego rozwiązywania problemów.

Warunki uczestnictwa:

Opłata za udział uzależniona jest od ilości zgłoszonych osób

 • 1-2 uczestników - 399 zł brutto/os
 • 3 i więcej uczestników - 369 zł brutto za osobę

Maksymalna ilość uczestników na szkoleniu to 20 osób.

W ramach udziału uczestnik ma zagwarantowane:

 • Materiały dydaktyczne opracowane przez trenera
 • Pełne wyżywienie dla uczestnika szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu-mailowy lub telefoniczny

Dostępne terminy:

 • 11.04.19 - Kielce
 • 16.04.19 - Olsztyn 
 • 23.04.19 - Poznań
 • 07.05.19 - Łódź
 • 16.05.19 - Katowice
 • 24.05.19 - Warszawa
 • 27.05.19 - Bydgoszcz
 • 28.05.19 - Gdańsk
 • 30.05.19 - Szczecin
 • 06.06.19 - Wrocław
 • 10.06.19 - Kraków
 • 18.06.19 - Rzeszów
 • 24.06.19 - Lublin
 • 25.06.19 - Białystok

 W każdym z wymienionych terminów szkolenie odbywa się w godzinach 8:30-16:30. W przypadku chęci zgłoszenia udziału, zapraszamy do kontaktu: 

Mail: szkolenia@akademiamcb.pl - proszę o podanie nazwy placówki, adresu, numeru NIP, imion i nazwisk zgłaszanych osób, numeru i maila kontakowego 

Telefon: 533 163 882 

Istnieje także możliwości organizacji szkolenia zamkniętego (wyłącznie dla danej placówki), koszt jest ustalany indywidualnie, w sprawie powyższego szkolenia i szkoleń zamkniętych wszelkie dodatkowe informacje są udzielane pod nr. Tel. : 533 163 882

Przeczytaj również: