29 maja 2018

Inwestycje

Sala hybrydowa w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze

W piątek 25 maja br. nastąpiło uroczyste, otwarcie nowoczesnej sali hybrydowej  w Centralnym Bloku Operacyjnym, w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. To pierwsza w Polsce sala hybrydowa wykorzystująca najnowocześniejszą aparturą medyczną. Inwestycja kosztowała ok. 9,5 mln zł, w tym ok. 3,5 mln zł to wartość robót budowlanych wraz z instalacją sprzętu, a ok. 6 mln zł  – wyposażenia.

Sala hybrydowa została wyposażona i zmodernizowana w ramach ministerialnego „Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD`` na lata 2017-2020 w zakresie zadania: wyposażenie/doposażenie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii i kardiochirurgii w roku 2017”. 

Na zakup aparatury medycznej szpital otrzymał w 2017 roku dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego. Urząd Marszałkowski przekazał również ok. 1,8 mln zł na roboty budowlane. Modernizacja CBO w celu stworzenia sali hybrydowej rozpoczęła się 19 stycznia br. Tempo prac było niezwykle szybkie ze względu na terminy narzucone przez Ministerstwo Zdrowia.

Sprzęt warty 6 mln zł, który stanowi wyposażenie sali to m.in.:

 • Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń                                     
 • Stół angiograficzny z pływającym blatem                                          
 • Aparat do hemofiltracji i krążenia pozaustrojowego                    
 • Aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej                           
 • Respirator                                                                                                     
 • Aparat do znieczulenia                                                                                            
 • Kolumna chirurgiczna z wyposażeniem                                              
 • Kolumna anestezjologiczna                                                                   
 • Aparat ultrasonograficzny                                                                       
 • Defibrylator

Czym jest sala hybrydowa?

Sala hybrydowa pozwala na łączenie zabiegów wewnątrznaczyniowych z zabiegami chirurgicznymi. Daje to możliwość leczenia kilku chorób równocześnie, co skraca czas leczenia pacjenta do minimum i zmniejsza ryzyko powikłań. Mamy tu do czynienia z najnowocześniejszą linią angiografów, która została wdrożona do procesu produkcji światowej w lutym 2017 roku.  Jest to pierwsza w Polsce sala hybrydowa takiej konfiguracji aparatury medycznej. Spełnia trzy podstawowe wymagania współczesnej medycyny takie jak:  bezpieczeństwo, ergonomię oraz jakoś obrazu. Szpital dzięki tak innowacyjnej inwestycji ma możliwość rozszerzenia zakresu operacji, a więc leczenia pacjentów, którzy do tej pory byli kierowani do innych ośrodków. Z punktu widzenia pacjenta zabiegi będą bezpieczniejsze, a pobyt w szpitalu może się skrócić.

Posiadanie sali hybrydowej to w przypadku kardiologii możliwość wykonywania zabiegów tj. np.:

 • przezskórne zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrznaczyniowych
 • implantacje stymulatorów bezelektrodowych
 • usuwanie elektrod wewnątrzsercowych

Natomiast w przypadku chirurgii naczyniowej to m.in.:

 • wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty
 • leczenia pacjentów, którzy nie mogli być poddani tradycyjnemu leczeniu chirurgicznemu (ze względu współistniejące obciążenia lub anatomię zmian naczyniowych)

A także wykonywanie dotychczasowych zabiegów wewnątrznaczyniowych z większą precyzją i w lepszych warunkach ochrony radiologicznej dla pacjenta i personelu (mniejsza dawka promieniowania przy lepszej jakości obrazów).

Przeczytaj również: