31 lipca 2018

Inwestycje

Ruszył remont w dąbrowskim szpitalu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczął realizację inwestycji o wartości ponad 9 mln złotych. Szpital uzyskał dofinansowanie w wysokości 4,2 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakres prac jest bardzo szeroki - wyremontowanych zostanie 5 oddziałów, które zyskają również nowe wyposażenie.

W ramach zadania pn. „Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług” wyremontowane zostaną oddziały: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Pulmonologii, które również zyskają nowe wyposażenie. Zostanie również dobudowane nowe skrzydło, w którym znajdzie się Oddział Zakaźny.

Realizacja inwestycji obejmować będzie też budowę wewnętrznych instalacji (elektrycznej w tym zasilanie i oświetlenie, telefonicznej, internetowej, odgromowej, gazowej, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowej, przeciwpożarowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo – jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej, gazowej, gazów medycznych, elektroenergetycznej, technicznej).

Zakończenie realizacji tej inwestycji zaplanowane jest na kwiecień 2019 r.

Przeczytaj również: