5 marca 2020

Inwestycje

Rozbudowa dziennego oddziału chemioterapii w gorzowskim szpitalu

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie ogłasza rozbudowę dziennego oddziału chemioterapii. Zarząd województwa zapowiedział wsparcie w wysokości 3 milionów złotych. 

Wiceprezes szpitala w Gorzowie, Robert Surowiec, podpisał właśnie umowę z marszałek Elżbietą Anną Polak, zgodnie z którą województwo lubuskie dofinansuje inwestycję w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie. Z funduszu województwa na ten cel przeznaczone będą 3 miliony złotych. Środki pokryją koszty opracowania dokumentacji budowlanej i przeprowadzenia robót budowlano-montażowych. 

Przeniesienie chemioterapii do nowej lokalizacji pozwoli szpitalowi poprawić warunki leczenia i usprawni pracę personelu medycznego. W nowym oddziale znajdzie się ponadto niemal dwa razy więcej stanowisk dla pacjentów. 

Obecnie chemioterapia w szpitalu w Gorzowie podawana jest na jednym z pododdziałów Oddziału Onkologii Klinicznej i Radioterapii, gdzie mieści się 14 stanowisk. Liczba ta jest jednak niewystarczająca i nie odpowiada rosnącemu zapotrzebowaniu na chemioterapię. Pododdział znajduje się w dużej odległości od oddziału, co dodatkowo utrudnia proces leczenia. 

Inwestycja na oddziale chemioterapii jest jedną z wielu milionowych inwestycji w gorzowskim szpitalu, które trwają już od 2007 roku. W latach 2007-2013 szpital przeprowadził inwestycje warte 31 milionów złotych. W nowym planie finansowym szpital przewiduje inwestycje na sumę 69 milionów złotych, z czego 27,3 miliony złotych szpital otrzyma w ramach unijnej dotacji.

W skrócie: 

  • Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie zainwestuje 5,7 milionów na rozbudowę dziennego oddziału chemioterapii. 
  • Samorząd województwa lubuskiego udzieli na ten cel dotacji w wysokości 3 miliony złotych.
  • Nowy oddział znajdzie się bliżej Oddziału Onkologii Klinicznej i Radioterapii i będzie w stanie przyjąć więcej pacjentów. 

 

Przeczytaj również: