23 lipca 2018

Inwestycje

Remont w Szpitalu w Wysokiem Mazowieckim zakończony

16 lipca 2018 roku odbyła się konferencja, która podsumowała realizację projektu: "Przebudowa i dostosowanie SOR wraz z lądowiskiem dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckim". Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 10,3 mln zł, z czego kwota finansowania ze środków UE wyniosła nieco ponad 5 mln zł. Pozostała część wydatków została poniesiona ze środków własnych Szpitala oraz z dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

W wyniku realizacji projektu zrealizowano następujące cele i rezultaty:

 • Poprawa strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępności obywateli powiatu wysokomazowieckiego i przebywających na jego terenie innych obywateli kraju do wysokiej jakości świadczeń medycznych w ramach nowopowstałego SOR i lądowiska medycznego.
 • Poprawa wyposażenia i funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych i infrastruktury transportu medycznego poprzez remont SOR, budowę całodobowego lądowiska przy SOR oraz zakup wyposażenia dla SOR w Wysokiem Mazowieckiem
 • Zwiększenie dostępności obywateli powiatu wysokomazowieckiego i przebywających na jego terenie innych obywateli kraju do wysokiej jakości świadczeń medycznych w ramach nowopowstałego SOR i lądowiska medycznego
 • Remont SOR, budowa całodobowego lądowiska przy SOR oraz zakup wyposażenia dla SOR w Wysokiem Mazowieckiem
 • Ograniczenie regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej,
 • Podniesienie standardu wyposażenia, a tym samym poprawa standardu jakości usług medycznych,
 • Rozszerzenie świadczonych usług poprzez zakup dotychczas nieposiadanego sprzętu medycznego,
 • Zapewnienie szybkiej, profesjonalnej i kompleksowej opieki w sytuacjach zagrożenia życia, dla mieszkańców powiatu i innych potrzebujących
 • Zwiększenie liczby badań specjalistycznych wykonanych przy użyciu nowego sprzętu medycznego,
 • Zwiększenie liczby wykonanych operacji i/lub zabiegów w przebudowanych salach operacyjnych,
 • Zwiększenie liczby wykonanych operacji przy użyciu nowego sprzętu medycznego.

Dzięki realizacji projektu Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem posiada nowe 24 godzinne lądowisko dla śmigłowców oraz niezbędny do świadczenia wysokiej jakości usług medycznych sprzęt i wyposażenie:

 1. Aparat EKG na wózku jezdnym  2
 2. Bronchofiberoskop   1
 3. Zestaw kardiomonitorów z centralą nadzorczą (kpl) : w tym 4 proste monitory funkcji życiowych, 4 zaawansowane monitory funkcji życiowych i centarala nadzorcza  1
 4. Defibrylator z kardiowersją   2
 5. Kozetka lekarska   12
 6. Lampa zabiegowa jezdna   3
 7. Laryngoskop zestaw   5
 8. Łóżko intensywnej terapii   2
 9. Łóżko na salę obserwacyjną z materacem   4
 10. Myjnia do basenów i kaczek   1
 11. Negatoskop cyfrowy  1
 12. Podgrzewacz płynów infuzyjnych  7
 13. Pompa infuzyjna  18
 14. Pulsoksymetr transportowy   4
 15. Respirator stacjonarno-transportowy   2
 16. Respirator stacjonarny   2
 17. Resuscytator ręczny   6
 18. Rolki do przekładania pacjenta   6
 19. Ssak elektryczny   6
 20. Stelaż na worki na odpady medyczne   12
 21. Stół zabiegowo-operacyjny   2
 22. System ogrzewania pacjenta   3
 23. Szafy/zabudowy medyczne   21
 24. Taboret medyczny bez podparcia   15
 25. Taboret medyczny z podparciem   6
 26. Ultrasonograf z głowicami   1
 27. Waga medyczna   1
 28. Wózek anestezjologiczny z wyposażeniem   6
 29. Wózek do transportu zwłok  1
 30. Wózek inwalidzki   8
 31. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem   2
 32. Wózek transportowy   4
 33. Wózek transportowy   2
 34. Wózek wanna    1
 35. Zestaw biurowy (biurko, fotel)   20
 36. Zestaw do szybkiego przetaczania płynów  4
 37. Tomograf 64-rzędowy   1

fot. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

Przeczytaj również: