15 maja 2018

Planowane inwestycje

23 mln zł na modernizację Szpitala w Strzyżowie

11 maja podpisano umowę z wykonawcą rozbudowy Szpitala Powiatowego w Strzyżowie. Kompleks budynków zostanie zmodernizowany oraz połączony. Dodatkowo, dobudowany zostanie nowy segment i piętro, a całość zyska nowy dach. Zakończenie inwestycji zaplanowano na luty 2020 roku.

Zakres projektu obejmuje m.in.: rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń szpitala, a także zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. W efekcie planowanych prac zbudowany zostanie m.in. nowy segment D, który - jako przewiązka - połączy główne budynki szpitalne. Pozwoli to na zwiększenie powierzchni użytkowej Szpitala Powiatowego w Strzyżowie o około 2000 m².

W segmencie A - na I piętrze powstanie Blok Operacyjny z 3 nowocześnie wyposażonymi salami, co pozwoli na spełnienie standardów wymaganych w ochronie zdrowia. Obecnie blok operacyjny nie posiada zaplecza i jedynie 2 sale operacyjne, co przy liczbie ponad 1600 zabiegów wykonywanych rocznie wymaga zmiany. Rozbudowa przyczyni się do wykonywania większej liczby zabiegów oraz specjalistycznych procedur, np. endoprotez stawu biodrowego i kolanowego. Bezpośrednio przełoży się też na bezpieczeństwo pacjentów i skrócenie okresu oczekiwania na udzielane świadczenia. Na parterze segmentu A ulokowany zostanie nowocześnie urządzony i wyposażony Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z 4 łóżkami i izolatką z węzłem sanitarnym.

Zakup nowoczesnego sprzętu będzie ułatwiał nadzór nad pacjentem i stanem jego zdrowia, a także pozwoli na skuteczniejszą terapię. W segmencie D swoje miejsce znajdzie pracownia endoskopii, która do tej pory funkcjonowała w ramach gabinetu zabiegowego bez zaplecza. W wyniku rozbudowy powstaną 3 gabinety endoskopii, pokój wybudzeń, pomieszczenie myjni oraz zaplecze socjalne dla personelu medycznego. Rozbudowa segmentu D pozwoli także na usystematyzowanie pracy oddziałów w ramach 1 poziomu na każdym piętrze, gdyż dotychczasowa organizacja pracy na dwóch piętrach była nieergonomiczna. Zmiany te przyczynią się do znacznego zwiększenia komfortu dla pacjentów i personelu szpitala. Zakład Diagnostyki Obrazowej, który będzie zlokalizowany na parterze w nowo powstałym segmencie D, zyska zaplecze wraz z rejestracją i poczekalnią dla pacjentów, co znacznie ułatwi koordynację pracy personelu, a wyposażenie pracowni USG w nowoczesny aparat pozwoli na skuteczniejszą diagnostykę pacjentów.

Ponadto dzięki realizacji inwestycji przy Izbie Przyjęć powstanie punk informacyjny dla pacjenta, gdzie kompetentna osoba będzie mogła pokierować każdego zgłaszającego się pacjenta do odpowiedniej komórki. Powstaną też pomieszczenia dla Rehabilitacji działającej w ramach oddziałów, w których terapeuci będą mogli wykonywać zabiegi we właściwych warunkach.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wartość podpisanej dzisiaj umowy to 19 197 022,59 zł, z czego dofinansowanie z funduszy europejskich stanowić będzie 6 621 844,99 zł. Pozostała kwota, tj. 12 mln. 575 tys. 177,6 zł zapewniona zostanie z budżetu Powiatu Strzyżowskiego w latach 2018, 2019 i 2020. Według stanu na dzień 09.05.2018 r. wartość w/w. projektu tj. rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Strzyżowie wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu i nowoczesnej aparatury medycznej wyniesie 23 483 186 zł.

W skrócie:

  • Projekt rozbudowy Szpitala Powiatowego w Strzyżowie zakłada m.in. połączenie kompleksu budynków, dobudowę nowego segmentu, uruchomienie nowych usług oraz zakup nowoczesnej, specjalistycznej aparatury medycznej.
  • Środki na realizację projektu pochodzić będą z budżetu powiatu strzyżowskiego (13 mln zł) oraz  funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (10 mln zł).
  • Zakończenie inwestycji zaplanowano na luty 2020 roku.

fot. Agnieszka Zielińska

Przeczytaj również: