14 grudnia 2018

Inwestycje

Otwarcie nowoczesnego oddziału w siedleckim szpitalu

Innowacyjny wygląd sal, wysoki standard wyposażenia medycznego, przestrzenne wnętrza, komfortowe warunki dla pacjentów i personelu medycznego. 13 grudnia Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. oddał do użytku nowoczesny i funkcjonalny Oddział Ortopedyczno – Urazowy po gruntownej przebudowie i modernizacji.

– To kolejna inwestycja mająca na celu poprawę jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Siedlcach. Szczególnie cieszy fakt, że udało się ją tak szybko zakończyć. Dzięki przeprowadzonej modernizacji pacjenci będą leczeni za pomocą nowoczesnej aparatury i w bardziej komfortowych warunkach  – mówiła członek zarządu Janina Ewa Orzełowska podczas oficjalnego otwarcia.

– Niezmiernie cieszy fakt, że zarząd i pracownicy szpitala konsekwentnie podejmują starania o podnoszenie standardów i jakości usług medycznych w placówce. Wrażliwość na potrzeby pacjentów i dostrzeganie obszarów, w których coś jeszcze można ulepszyć, nie pozostają pustymi deklaracjami. Gratuluję sprawnego i udanego przeprowadzenia inwestycji i życzę powodzenia w kolejnych przedsięwzięciach. Nowo otwarty oddział ortopedii umożliwi pacjentom leczenie na wysokim poziomie i zapewni dostęp do najnowszych technik i szerokiej diagnostyki schorzeń narządu ruchu – powiedziała członek zarządu Elżbieta Lanc.

Po wyremontowaniu każdego oddziału mówię ordynatorom, że ja swoje zrobiłem. Teraz proszę zadbać o jakość usług – dodał prezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Marcin Kulicki.

W okresie od marca do listopada 2018 r. dzięki wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego wykonano roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń Oddziału Ortopedyczno-Urazowego oraz adaptacją pomieszczeń dla Pododdziału Neurochirurgii zlokalizowanych na III piętrze w budynku A.

W celu jak najmniejszej dezorganizacji pracy Oddziału prace, zgodnie z harmonogramem, przebiegały dwuetapowo. Oddział został podzielony na dwie strefy. Na czas wykonywania prac modernizacyjnych w części pierwszej część łóżek została z niej przeniesiona do strefy drugiej, a także na VI piętro. Po zakończeniu prac w strefie pierwszej została ona oddana do użytku a front robót został przeniesiony do strefy drugiej.

Powierzchnia użytkowa zmodernizowanych pomieszczeń wyniosła 1 338 m2 (w tym Pododdział Neurochirurgii 163 m2). W wyniku wykonanych prac modernizacyjnych zmieniono układ funkcjonalno – przestrzenny pomieszczeń, dostosowując je do aktualnych  przepisów higieniczno – sanitarnych. Zlikwidowano m. in. zbiorowe (dostępnych z korytarza) toalety dla pacjentów i zastąpiono je łazienkami przy salach łóżkowych.  Z pomieszczeń Oddziału wydzielono sale dla pacjentów septycznych (trudno gojące się rany) oraz izolatki dla pacjentów z obniżoną odpornością. Zmodernizowany Oddział został wyposażony w wentylację mechaniczną pozwalającą na właściwą wymianę powietrza w salach oraz utrzymanie optymalnej temperatury. Łącznie uzyskano przestrzeń dla 56 łóżek na Oddziale Ortopedyczno – Urazowym oraz 10 łóżek na Pododdziale Neurochirurgii.  Dotychczasowe, dosyć wyeksploatowane wyposażenie Oddziału zostało zastąpione nowym. Wymieniono m.in. łóżka szpitalne, meble w salach łóżkowych, gabinetach zabiegowych i pomieszczeniach dla personelu. Oddział został wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną, w tym: centrale intensywnego nadzoru, aparat USG, defibrylator, kardiomonitory.

Dzięki wykonaniu modernizacji pomieszczeń oraz zakupowi nowoczesnej aparatury medycznej, w sposób znaczący poprawią się warunki pobytu w hospitalizacji oraz jakości udzielanych świadczeń w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym. W efekcie podjętych działań inwestycyjnych przewiduje się wdrożenie nowych, niedostępnych dotychczas w subregionie siedleckim procedur w zakresie neurochirurgii, w tym w zakresie metod leczenia guzów i urazów pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego, guzów przysadki, mikrochirurgii urazów nerwów obwodowych i splotu ramiennego, technik małoinwazyjnych w leczeniu choroby dyskowej kręgosłupa odcinka szyjnego (artroplastyka), mikrodyscektomii.

Inwestycja w liczbach:

  • Okres realizacji: 03.2018 r. – 11.2018 r.
  • Wartość projektu: 7.697.986,68 zł

Źródła finansowania:

  • Województwo Mazowieckie – 7.350.000,00 zł
  • Środki własne – 347.986,68 zł

Przeczytaj również: