6 września 2017

Inwestycje

Olsztyńskie szpitale z dofinansowaniem na rozwój

Ponad 23 mln zł na modernizację i zakup nowego wyposażenia wydadzą dwa szpitale zlokalizowane w Olsztynie - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy i Miejski Szpital Zespolony. Środki zostały przyznane placówkom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Szpital dziecięcy dzięki dofinansowaniu będzie mógł przeprowadzić modernizację części pomieszczeń, które mają posłużyć do przygotowania wysokospecjalistycznych oddziałów pediatrycznych. Powstaną m.in. izolatki wyposażone w śluzę, salę i łazienkę, dostosowane do potrzeb dzieci poniżej 3. roku życia. Ponadto szpital będzie dysponował tzw. boksami Meltzera, które pozwalają w bezpieczny sposób zajmować się pacjentami cierpiącymi nawet na najbardziej zaraźliwe i niebezpieczne choroby, takie jak np. ebola. Zyska również Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii, na którym liczba łóżek zwiększy się z dziewięciu do trzynastu. – Są to oddziały mieszczące się w starej części szpitala, w 3-piętrowym skrzydle znajdującym się po prawej stronie od ul. Żołnierskiej. Znajdują się tam trzy, a docelowo będą cztery oddziały – wyjaśnił dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. – Warunki w tych oddziałach są z 1960 roku, dlatego sale są ciasne, nieprzystosowane do aktualnych standardów. Aby zachować tę samą liczbę łóżek, a jednocześnie poprawić warunki lokalowe, musimy rozciągnąć trochę to skrzydło i dobudować jeszcze jedną kondygnację. Będziemy tę inwestycję realizować etapami, żeby zachować ciągłość leczenia na remontowanych oddziałach. 

Na swoją inwestycję szpital dziecięcy w Olsztynie wyda 19 mln zł.  Z kolei Miejski Szpital Zespolony będzie miał do dyspozycji blisko 4,5 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na potrzeby nowego bloku operacyjnego oraz udziału urologicznego. Finał inwestycji planowany jest na październik 2018 r. 

W skrócie: 

  • Dwa olsztyńskie szpitale otrzymają dofinansowanie w wysokości ponad 23 mln zł w ramach RPO  
  • Specjalistyczny Szpital Dziecięcy otrzyma 19 mln zł na modernizację i zakup sprzętu 
  • Miejski Szpital Zespolony wyda 4,5 mln zł na potrzeby bloku operacyjnego i oddziału urologicznego
Źródło: wssd.olsztyn.pl

Przeczytaj również: