21 stycznia 2020

Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów” | Kraków | 28.02.2020

Podczas Konferencji skupimy się na zagadnieniach dotyczących metabolitów roślin i grzybów, ich roli na poziomie molekularnym, potencjalnym wykorzystaniu oraz zastosowaniu przez człowieka. Niewątpliwie organizmy te stanowią swoistą „kopalnię” związków organicznych o wszechstronnym działaniu. Nad ich identyfikacją, oznaczeniem, aktywnością biologiczną, a także korelacją wytwarzania metabolitów w stosunku do panujących warunków środowiskowych pochylają się naukowcy z wielu dziedzin m.in. enzymologii, biochemii, biologii molekularnej, biotechnologii, czy też genetyki.

Stosunkowa łatwość otrzymania metabolitów pierwotnych i wtórnych pozwala na prowadzenie badań dotyczących procesów ich syntezy i rozkładu, funkcji jakie pełnią w organizmie, a także potencjalnego zastosowanie dla człowieka. Natomiast dynamiczny rozwój metod badawczych i technologii sprawia, że coraz lepiej poznajemy właściwości danych cząsteczek, a co najważniejsze możemy znaleźć ich praktyczne zastosowanie w życiu człowieka. Już od wielu lat metabolity roślin i grzybów wykorzystywane są np. jako biokatalizatory, bioindykatory, substancje o właściwościach antybiotycznych i antynowotworowych, suplementy diety czy komponenty żywności. Warto podkreślić, że pomimo prowadzenia licznych badań w zakresie metabolitów pierwotnych i wtórnych roślin i grzybów, nadal liczna ich grupa nie została jeszcze wystarczająco poznana.

Wierzymy, że wymiana merytorycznej wiedzy na temat metabolitów roślin i grzybów, zarówno na poziomie genetycznym, molekularnym, biochemicznym, jak i fizjologicznym przyczyni się do zwiększenia poziomu prowadzonych badań oraz będzie stanowić inspirację do realizacji nowych pomysłów.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja uczestnictwa trwa do 11 lutego 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-metabolity.pl.

Przeczytaj również: