12 lutego 2019

Inwestycje

Oddział w Szpitalu św. Wojciecha wyremontowany za 6 mln zł

Podniesienie jakości pobytu oraz bezpieczeństwo pacjentów – to cel zakończonego właśnie remontu pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala św. Wojciecha (ul. Jana Pawła II 50, II piętro). W uroczystości otwarcia wyremontowanego oddziału, która odbędzie się 13 lutego, o godz. 12, będą uczestniczyć przedstawiciele urzędu marszałkowskiego i zaproszeni goście.  

I etap inwestycji

W latach 2016-2017 realizowany był I etap inwestycji, którego celem było dostosowanie pomieszczeń lewej strony oddziału chorób wewnętrznych. Modernizowany oddział znajduje się w pawilonie A, na drugim piętrze Szpitala Św. Wojciecha, ul. Jana Pawła II 50 w Gdańsku. W wyniku realizacji inwestycji zapewnione zostały 34 łóżka, w tym 4 łóżka podwyższonego dozoru medycznego. Zmodernizowany oddział składa się m. in. z: pokoi chorych( 15 pokoi 2 os., 1 pokój 4 os. podwyższonego dozoru medycznego), gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, punktu pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym, brudownika, pomieszczeń do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych związanych z procedurami terapeutycznymi. Przy każdej sali chorych zlokalizowane są pomieszczenia higieniczno – sanitarne dostępne bezpośrednio z pokoju chorych oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz magazynki dla czystej bielizny.

Koszt inwestycji i opis źródeł finansowania:

 • 2016 rok: dokumentacja projektowa 99 015,00 zł, roboty budowlane 2 000 244,09 zł
 • 2017 rok: roboty budowlane 620 813,82 zł, wyposażenie oddziału 370 000,00 zł
 • Całkowity koszt inwestycji: 3 090 072,91 zł 

Źródła finansowania:

 • budżet SWP:  2 500 000,00 zł
 • środki Spółki: 590 072,91 zł 

II etap inwestycji

W roku 2018 realizowany był II etap inwestycji, którego celem było dostosowanie pomieszczeń prawej strony oddziału  chorób wewnętrznych. Modernizowany oddział znajduje się w pawilonie A, na drugim piętrze Szpitala Św. Wojciecha, ul. Jana Pawła II 50 w Gdańsku.  W wyniku realizacji inwestycji zapewnione zostały 33 łóżka w tym 3 łóżka podwyższonego dozoru medycznego. 

Zmodernizowany oddział składa się m. in. z: pokoi chorych (15 pokoi 2 os*., 1 pokój 3 os. podwyższonego dozoru medycznego), pokoju lekarza dyżurującego, magazynu bielizny czystej, punktu pielęgniarskiego, pokoju przygotowawczego pielęgniarskiego, pomieszczenia higieniczno-sanitarnego personelu, pomieszczenia dezynfekcji naczyń, brudownika, magazynu sprzętu podręcznego czystego, magazynu wkładów jednorazowych oraz gabinetu diagnostyczno-zabiegowego. Przy każdej sali chorych zlokalizowane są pomieszczenia higieniczno – sanitarne dostępne bezpośrednio z pokoju chorych oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oddział wyposażony został w łóżka wraz z szafkami przyłóżkowymi, defibrylatory, wózki transportowe. Dodatkowo w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy dotacyjnej nr 223/UM/DZ/2018 zakupiono echokardiograf mobilny, a w ramach dotacji z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu POLKARD zakupiono system monitorowania pacjenta składający się  z kardiomonitorów oraz centrali monitorującej.

Zmodernizowany odcinek pielęgnacyjny ma powierzchnię  571,12 m2 , w ramach realizacji etapu II wyremontowany został również hol windowy. 

 Koszt inwestycji i opis źródeł finansowania: 

 • 2018 rok: roboty budowlane 2 388 434,44 zł
 • Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 2 874 807,71 zł

Źródła finansowania:

 • budżet SWP:  2 500 000,00 zł
 • środki Spółki: 374 807,71 zł 

Celem zadania jest dostosowanie do następujących przepisów prawa:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.z dnia 26.06.2012 r.,poz.739)
 • Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (w tym przepisy przeciwpożarowe)

Przeczytaj również: