10 marca 2020

Inwestycje

Nowoczesne aparatury medyczne dla subregionu radomskiego

Radomskie szpitale wzbogacą się o nowoczesne aparatury medyczne, które będą przeznaczone dla poradni kardiologicznej, gastroenterologicznej, a także poradni dla dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie umożliwi zakup specjalistycznego sprzętu medycznego następującym placówkom z subregionu radomskiego:

  • Radomski Szpital Specjalistyczny,
  • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, 
  • SPZZOZ w Lipsku,
  • SPZZOZ w Zwoleniu.  

Miejski Szpital w Radomiu zostanie wyposażony w nową aparaturę medyczną dla poradni kardiologicznej, gastroenterologicznej, a także tej adresowanej dla dzieci i młodzieży. Fundusze unijne pozwolą zmodernizować szpitalne pomieszczenia, które zostaną przystosowane do zakupionych sprzętów. Kwota dofinansowania liczy 5 341 273,71 zł, natomiast całościowy budżet inwestycji to 10 259 836,26 zł. 

W ramach inwestycji Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu zostanie zakupiony sprzęt medyczny bloku operacyjnego, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, szpitalnego oddziału ratunkowego, a także oddziału chorób płuc. Nowoczesna aparatura dotrze też do pracowni endoskopii oraz rentgenodiagnostyki ogólnej.Wsparcie z Unii Europejskiej wyniesie: 6 888 881,61 zł, natomiast planowane wydatki to koszt rzędu 8 611 102,01 zł.

SPZZOZ w Lipsku otrzyma dofinansowanie na sprzęt medyczny do diagnozowania i leczenia nowotworów, chorób z układem krążenia, układu ruchu i układu oddechowego. Nowa aparatura trafi na oddziały Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej, Rehabilitacji, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz Poradni Kardiologicznej. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 2 219 344,00 zł, a szacowany budżet tego przedsięwzięcia wynosi 2 775 410,00 zł.

Budżet SPZZOZ w Zwoleniu zostanie wykorzystany na zakup nowej aparatury medycznej dla pracowni rentgenodiagnostyki, poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej, poradni otolaryngologicznej oraz okulistycznej. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 603 376,00 zł, a planowany budżet tej inwestycji wynosi 757 295,00 zł.

W skrócie: 

  • Radomskie placówki dostaną dofinansowanie z UE w wysokości 15,6 mln zł.
  • Budżet inwestycji pokryje nową aparaturę medyczną oraz modernizację pomieszczeń poradni.

 

Przeczytaj również: