4 kwietnia 2019

Inwestycje

Nowoczesna Urologia w zabrzańskim szpitalu

Ponad 8 mln zł kosztowała gruntowna modernizacja Oddziału Urologicznego w zabrzańskim Szpitalu Klinicznym nr 1. Dzięki inwestycji poprawi się jakość i komfort leczenia pacjentów. Trwająca przez półtora roku przebudowa oddziału obejmowała m. in. wydzielenie sali pooperacyjnej oraz izolatki, co pozwoli zmniejszyć liczbę zakażeń szpitalnych. W ramach modernizacji stworzono dyżurkę pielęgniarską z punktem zabiegowym oraz dyżurkę lekarzy. Poszerzono przejścia do pokojów chorych, każda sala pacjentów ma teraz własną toaletę. Powstała również kuchnia oddziałowa.

- Modernizacja oddziału pozwoli na zapewnienie pomocy pacjentom zgodnie z ich oczekiwaniami, jak i rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Skorzystają też nasi pracownicy, poprawią się warunki ich codziennej pracy, w terapii pacjentów będą korzystać z nowoczesnych urządzeń medycznych – podkreśla dyr. Dariusz Budziński.

Ze środków projektu zakupiono m. in. nowoczesny ultrasonograf, który posłuży do zabiegów biopsji prostaty w poszukiwaniu raka tego narządu i obrazowania całego układu moczowego. Zestaw do cystoskopii będzie wykorzystywany do obrazowania wnętrza pęcherza moczowego przy podejrzeniach raka pęcherza moczowego. Zakupiono również zestaw do urodynamiki, przydatny w ocenie zaburzeń  funkcjonowania układu moczowego. 

W ramach inwestycji szpital kupił również nowoczesny sprzęt, który będzie wykorzystywany na bloku operacyjnym. To m. in. wysokiej klasy laparoskop, umożliwiający przeprowadzenie małoinwazyjnych operacji nowotworów miedniczki i moczowodu. Ultrasonograf z możliwością obrazowania śródoperacyjnego będzie wykorzystywany np. w operacjach usuwania raki nerki. Ze środków projektu kupiono również nowoczesne stoły operacyjne, które pozwalają na bezpieczne ułożenie chorego podczas długich zabiegów operacyjnych.

Dzięki projektowi doposażono także Zakład Patomorfologii w nowoczesny, ekologiczny i bezpieczny sprzęt do obróbki i przechowywania materiału histopatologicznego.

Uroczystość otwarcia przebudowanego oddziału, która odbyła się 2 kwietnia połączona była z obchodami 35-lecia powstania w Zabrzu Kliniki Urologii. W spotkaniu wzięli udział pracownicy szpitalu, władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, samorządowcy oraz przedstawiciele śląskiego środowiska lekarskiego.

Całkowita wartość projektu „Przebudowa i nowoczesne wyposażenie Oddziału Urologicznego SPSK nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM szansą na skuteczną walkę z nowotworami układu moczowo-płciowego” to 8 217 213,05 zł. Wysokość dofinansowania ze strony Ministerstwa Zdrowia i  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosła  6 908 483,33 zł. Wkład własny szpitala w realizację projektu wyniósł 1 308 729,72 zł.

 

To nie jedyna inwestycja przeprowadzona w zabrzańskiej placówce w ostatnich latach. W 2018 r. oddano tam do użytku nowe poradnie dla dzieci oraz wyremontowano stację dializ dla dorosłych. W 2019 roku w szpitalu rozpoczęła się gruntowna modernizacja oddziałów pediatrycznych. Wartość tego dofinansowanego przez Unię Europejskiego projektu wyniosła blisko 30 mln zł.

***

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego to wieloprofilowy szpital mieszczący się w Zabrzu przy ul. 3 Maja. W placówce znajdują się 344 łóżka, funkcjonuje w niej 11 klinik, w tym 26 oddziałów i 4 zakłady. Każdego roku w szpitalu hospitalizowanych jest ok. 22 tys. chorych, w tym ok. 1000 na Oddziale Urologicznym.

W skrócie:

  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 um, Prof S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zakończył przebudowę oddziału urologicznego.
  • Gruntowna modernizacja kosztowała ponad 8 mln zł.
  • Inwestycja została w większości sfinansowana z dotacji Ministerstwa Zdrowia i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wkład własny szpitala w realizację projektu wyniósł 1 308 729,72 zł.

Przeczytaj również: