26 października 2018

Planowane inwestycje

Kołobrzeg: największa inwestycja w historii szpitala

Tak o planowanej inwestycji wypowiedział się dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Tomasz Szymański. W dniu 19 października br.  podpisano umowę na realizację inwestycji, która zakłada budowę nowego Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz ze Szpitalną Izbą Przyjęć, przebudowę Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego, Centralnej Sterylizatorni oraz Apteki. 

Głównym celem projektu jest rozwój profilaktyki i diagnostyki zdrowotnej zgodnie z aktualnymi potrzebami pacjentów oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości diagnostyki medycznej poprzez budowę Centrum Diagnostycznego-Obrazowego. Realizacja projektu zwiększy zdolności i standardy diagnostyczne Szpitala. Szpital na realizację zadania otrzymał 20 milionów złotych dofinanasowania z RPO. Inwestycja ma zostać zakończona do 2020 roku. 

W projekcie przewidziano również zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia. Ponadto zadanie przewiduje remont wejść do Szpitala. Kluczowe znaczenie dla wykorzystania potencjału nowego Centrum Diagnostyczno-Obrazowego, Apteki, Laboratoriów, Centralnej Sterylizatorni ma ich wyposażenie w nowoczesną aparaturę, zapewniającą możliwości diagnostyczne zgodnie z współczesną wiedzą medyczną i postępem technologicznym. W szpitalu pojawią się nowoczesne aparaty rentgenowskie oraz nowy rezonans. 

W ramach inwestycji przebudowane zostaną również sąsiadujące ze sobą laboratoria: analityczne i mikrobiologiczne - przede wszystkim zyskają o wiele więcej przestrzeni, gdyż sąsiadująca apteka zostanie przeniesiona na niższe piętro, Wyremontowana i przebudowana zostanie również Centralna Sterylizatornia oraz Apteka. Dodatkowo projekt zakłada dostosowanie wejść do szpitala i pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.

Budowa i wyposażenie nowego centrum diagnostyczno-obrazowego Szpitala jest niezbędne do przeprowadzania kompleksowej diagnostyki w celu wczesnego wykrycia choroby i niezwłocznego podjęcia specjalistycznego leczenia oraz ewentualnej rehabilitacji. 

W skrócie: 

  • W dniu 19 października Regionalny Szpital w Kołobrzegu podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem.
  • Inwestycja zakłada zakłada budowę nowego Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz ze Szpitalną Izbą Przyjęć, przebudowę Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego, Centralnej Sterylizatorni oraz Apteki. 
  • Szpital na realizację zadania otrzymał 20 milionów złotych dofinanasowania z RPO.
  • Inwestycja ma zostać zakończona do końca 2020 roku. 

Przeczytaj również: