15 marca 2017

Inwestycje

Modernizacja Szpitala w Szamotułach

Rozpoczął się pierwszy etap przebudowy i remontu oddziałów chirurgicznego i anestezjologii i intensywnej terapii w szamotulskim szpitalu. Inwestycja będzie kosztować blisko 1,8 mln zł.

Modernizacja rozpoczęła się od części oddziału chirurgicznego, która zlokalizowana jest na I piętrze budynku szpitala. Pod koniec marca rozpocznie się kolejny etap, który zakłada prace budowlane i remontowe na III piętrze, które zostanie dostosowane do potrzeb oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, który do tej pory mieścił się na I piętrze. Ostatni, trzeci etap będzie polegał na wyremontowaniu opuszczonych pomieszczeń po OAiIT i utworzeniu w nich pododdziału urazowo–ortopedycznego oddziału chirurgicznego.

Inwestycja zakłada szeroki zakres prac budowlanych. Pomieszczenia na obu piętrach zostaną całkowicie wyremontowane i dostosowane do obowiązujących norm. Wymieniona zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania oraz gazów medycznych.  Pojawi się też system klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. 

Nowoczesne i wygodne oddziały

Remont i reorganizacja oddziałów pozwolą znacząco poprawić komfort pracy lekarzy oraz pobytu pacjentów szpitalu. Nowy układ pomieszczeń pozwoli umiejscowić cały oddział chirurgiczny na jednym piętrze. Z kolei oddział anestezjologii i intensywnej terapii zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów. Pojawi się w nim m.in. izolatka, która w przypadku jednostki tego typu jest niezbędna.  

Łączny koszt inwestycji wyniesie około 1,8 mln zł. Środki niezbędne do jej sfinansowania będą pochodzić z dotacji przyznanej przez Powiat Szamotulski. 

W skrócie:

  • Szpital w Szamotułach planuje remont i przebudowę oddziałów chirurgicznego oraz  anestezjologii i intensywnej terapii 
  • Koszt inwestycji wyniesie 1,8 mln zł, środki będą pochodzić z dotacji przyznanej przez Powiat Szamotulski
  • W ramach modernizacji przeprowadzony zostanie szeroki zakres prac budowalnych i instalacyjnych
Źródło: AIP 

Przeczytaj również: