9 października 2018

Inwestycje

Lądowisko w Szpitalu im. Kopernika w Gdańsku

12 października w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku odbędzie się otwarcie nowego lądowiska dla helikopterów. Budowa lądowiska jest częścią projektu, dzięki któremu działające w placówce Centrum Urazowe dla Dzieci, tzw. CUD osiągnie pełną funkcjonalność. Wartość inwestycji  to ponad 6 milionów złotych. Oprócz budowy lądowiska, dostosowano oddziały, tak by posiadały bezpośrednią komunikację z lądowiskiem oraz zakupiono niezbędny sprzęt na potrzeby CUD-u za ponad 3 miliony złotych.

Nowoczesne lądowisko

Szpital im. Kopernika w Gdańsku właśnie  kończy realizację  projektu pn."Inwestycja w infrastrukturę Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego  dla Dzieci na bazie Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku".

Budowa lądowiska jest częścią projektu, dzięki któremu działające w placówce Centrum Urazowe dla Dzieci, tzw. CUD osiągnie pełną funkcjonalność. Będą do niego trafiać najmłodsi pacjenci z całego regionu, którzy ulegli poważnym urazom.  Budowa lądowiska rozpoczęła się pod koniec 2017 roku. Lądowisko jest umiejscowione między budynkami nr 4, 5, 20 i KS, w których znajduje się większość oddziałów, w tym SOR. Płyta lądowiska  i budynki znajdujące się w okolicy są wyposażone w światła nawigacyjne, tak by śmigłowce mogły lądować także nocą. Przenosi obciążenia statyczne i dynamiczne od lądujących śmigłowców o maksymalnej masie MTOW wynoszącej 6,4 t.

Wartość inwestycji budowy lądowiska to ponad 6 milionów złotych. Oprócz budowy lądowiska, dostosowano oddziały, tak by posiadały bezpośrednią komunikację z lądowiskiem. Stworzono stanowisko intensywnej terapii dla dzieci  oraz zakupiono sprzęt na potrzeby CUD-u uzupełniając i modernizując wyposażenie o niezbędne elementy za ponad 3 mln zł. Środki na realizację projektu pochodzą z dotacji unijnej, dotacji Samorządu Województwa Pomorskiego i z zasobów samej Spółki.

Inwestycja w liczbach:

  • Wartość projektu: 9 510 089,11 zł
  • Dofinansowanie:  7 650 000,00 zł
  • Samo lądowisko:  6 027 000,00 zł

Przeczytaj również: