18 maja 2017

Planowane inwestycje

Kraków: Szpital Żeromskiego doposaży SOR

Szpital Specjalistyczny im. Żeromskiego w Krakowie otrzyma dotację w wysokości ponad 270 tys. zł z budżetu miasta. 

Dzięki temu szpital będzie mógł skorzystać z dofinansowania unijnego, które pozwoli na zakup specjalistycznego sprzętu, który trafi na oddział ratunkowy. 

Rada Miasta zdecydowała o przyznaniu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Żeromskiego dotacji, która ma posłużyć jako wkład własny przy realizacji projektu dotyczącego wzmocnienia infrastruktury ochrony zdrowia. Stanowi on część  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 finansowanego ze środków unijnych. Łącznie realizowany projekt wart jest ponad 1,8 mln zł, z czego wkład własny szpitala wyniesie nieco ponad 270 tys. zł.  

Nowoczesne wyposażenie SOR-u w Krakowie 

Za pozyskane środki Szpital Specjalistyczny w Krakowie będzie mógł zainwestować i doposażyć szpitalny oddział ratunkowy. Lista obejmuje m.in. wózki transportowe, kardiomonitory oraz zestawy reanimacyjne. Zakupiona zostanie również aparatura diagnostyczna, m.in. aparaty EKG, USG oraz RTG z ramieniem C. SOR zostanie także doposażony w aparaty do znieczuleń, respiratory, pompy infuzyjne czy kapnograf. W ramach inwestycji na oddziale ratunkowy znajdzie się również nowoczesny sprzęt informatyczny, który posłuży do zadań administracyjnych. 

Niezbędne zakupy

Obecnie Szpitalny Oddział Ratunkowy pracuje przy pomocy sprzętu zakupionego sześć lat temu, a aparatura medyczna jest eksploatowana całodobowo, co skutkuje jej zużyciem i koniecznością częstych napraw. Niedobór sprzętu powoduje wydłużony czas oczekiwania pacjentów na świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne. Inwestycja przyczyni się do podniesienia poziomu jakości świadczonych usług, pozwoli skrócić czas oczekiwania pacjentów w SOR. 

W skrócie:

  • Rada Miasta Krakowa zdecydowała o przyznaniu 270 tys. dotacji, które posłużą jako wkład włąsny przy realizacji projektu doposażenia SOR-u w ramach programu finansowanego ze środków UE. 
  • Zakupione urządzenia i aparatura będą miały łączną wartość blisko 1,8 mln zł 
  • W planach jest zakup m.in. kardiomonitorów, aparatur EKG i USG, wózków transportowych czy RTG z ramieniem C. 
 

 

Przeczytaj również: