14 lipca 2017

Inwestycje

Kociewskie Centrum Zdrowia będzie rozbudowane

Dzięki dotacji z RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 możliwa będzie realizacja wartej ponad 48,6 mln zł inwestycji dotyczącej rozbudowy Kociewskiego Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim. Dofinansowanie wyniesie 21 mln zł.

Celem projektu jest poprawa jakości, zakresu i dostępności specjalistycznych usług medycznych. Prace będą prowadzone na pięciu oddziałach szpitala – neurologicznym, kardiologicznym, udarowym, chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych. Co więcej, Kociewskie Centrum zostanie rozbudowane o blok operacyjny i zakład diagnostyki obrazowej, a także nowe poradnie specjalistyczne, sale rehabilitacyjne oraz centralną sterylizatornię. – Jest to najważniejszy dzień w historii szpitala i nie boję się użyć tego stwierdzenia – podkreśla Patryk Gabriel, Członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego. – Za nami stoją osoby, które są współautorami tego przedsięwzięcia. To ciężka praca wielu grup: urzędników, lekarzy, pracowników szpitala, ale też projektantów i architektów. Przygotowanie projektu trwało 2,5 roku. Zakres prac jest obszerny i skomplikowany, ale zadanie sprawi, że szpital znajdzie się w zupełnie innej rzeczywistości. Chodzi nam przede wszystkim o zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców, ale także mieszkańców czterech ościennych powiatów. Zarzucano nam, że jesteśmy pasywni, że nie pozyskujemy środków. Cierpliwie to znosiliśmy, ciężko pracując, by z czasem móc przedstawić odpowiednie fakty. Inwestycja opiewa na niespełna 50 milionów złotych, a poziom dofinansowania wynosi blisko 40 procent. 

Nowe poradnie specjalistyczne 

Istotnym uzupełnieniem obecnej struktury szpitala będzie powstanie kilku poradni specjalistycznych: diabetologicznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej, urologicznej, chirurgii onkologicznej, proktologicznej, preluksacyjnej, leczenia bólu, które będą wsparciem procesu skutecznego leczenia w systemie przed- i pohospitalizacyjnym. Na Internie i oddziale neurologicznym zwiększy się liczba łóżek, co pozwoli skrócić czas oczekiwania dla pacjentów na oddziale ratunkowym. Bardzo ważnym elementem inwestycji jest powstanie nowoczesnego bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni, które wpłyną na tempo prac zwłaszcza na oddziale kardiologicznym i chirurgicznym. To właśnie z nich pochodzi 40% łącznej liczby pacjentów poddawanym operacjom w Kociewskim Centrum Zdrowia.

Inne inwestycje w szpitalu 

Rozbudowa i doposażenie szpitala ściśle wiąże się z trzema innymi przedsięwzięciami realizowanymi w placówce. Chodzi o wartą 1,2 mln zł budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego oraz poprawę infrastruktury i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co z kolei będzie kosztowało ponad 4,8 mln zł. Ważnym projektem jest też rozbudowa systemu informatycznego, która ma poprawić jakość świadczonych usług medycznych. Koszt tej ostatniej inwestycji to blisko 3,8 mln zł. 

W skrócie: 

  • Kociewskie Centrum Zdrowia uzyskało dofinansowanie z RPO Województwa Pomorskiego na kwotę 21 mln zł
  • Dzięki dotacji szpital zostanie rozbudowany m.in. o nowoczesny blok operacyjny oraz poradnie specjalistyczne 
  • W szpitali trwa też budowa lądowiska oraz modernizacja systemu informatycznego
Źródło: powiatstarogard.pl

Przeczytaj również: