3 grudnia 2018

Inwestycje

Katowice: Otwarcie nowego oddziału w szpitalu MSWiA

30 listopada b.r otwarto nowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach. W uroczystym otwarciu wziął udział wiceminister Krzysztof Kozłowski. Sześciołóżkowy oddział stanowi element zabezpieczenia medycznego szczytu klimatycznego ONZ.

- Szpital MSWiA w Katowicach jest wyjątkowym miejscem na mapie województwa śląskiego dlatego, że pełni podwójną rolę - związaną z dostępem do powszechnej służby zdrowia, ale również służy policjantom, strażakom, funkcjonariuszom SG i SOP – podkreślił Krzysztof Kozłowski, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Otwarcie nowoczesnego i dobrze wyposażonego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii poprawi jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów - mieszkańców Katowic oraz okolic. Oddział dysponować będzie sześcioma stanowiskami do intensywnej terapii pozwalającymi na leczenie pacjentów na coraz wyższym poziomie.

MSWiA przekazało dotację w wysokości 1 miliona 134 tysięcy złotych na zakup nowoczesnej aparatury m.in. respiratorów, kardiomonitorów i aparatu RTG. Nowoczesna aparatura będzie wspomagała powrót do zdrowia najciężej chorych pacjentów. Wielu pacjentom z niewydolnością nerek z pewnością pomoże zakup aparatu do leczenia nerkozastępczego. Dzięki nowoczesnej aparaturze, pacjenci w krytycznych sytuacjach zagrożenia życia, będą mogli liczyć na profesjonalną, wysoce specjalistyczną pomoc.

Szpital MSWiA w Katowicach zajmuje się opieką zarówno lokalnej ludności, jak i strażaków, policjantów, żołnierzy, czy funkcjonariuszy Straży Granicznej. W ciągu roku szpital leczy ponad 4 tysiące pacjentów oraz udziela ponad 47 tys. porad w ramach POZ i przeprowadza ponad 230 tys, badań laboratoryjnych, W szpitalu planuje się również utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego. 

Przeczytaj również: