3 grudnia 2020

Planowane inwestycje

Kamień węgielny na rozbudowę Szpitala Bielańskiego wmurowany

Inwestycja, której koszt łącznie z wyposażeniem wynosi blisko 196 mln zł zostanie w całości sfinansowana z budżetu miasta, a zakończenie prac planowane jest w 2023 r. W wyniku rozbudowy i modernizacji placówki, powstanie skrzydło szpitala o powierzchni blisko 10 tys. m².

Ostatnie miesiące szczególnie dobitnie pokazały, jak ważną rolę w naszym życiu pełni służba zdrowia. Nowoczesne szpitale, wysokiej klasy sprzęt medyczny i profesjonalna opieka – to są faktyczne działania, które podejmujemy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, i dodaje:

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego to wyczekiwana inwestycja, której koszty w całości sfinansuje miasto. Pod koniec czerwca podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który natychmiast przystąpił do prac budowlanych. Ich zakończenie zostało zaplanowane za trzy lata.

Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna za miejską służbę zdrowia podkreśla, że projekt rozbudowy i modernizacji Szpitala Bielańskiego został stworzony z udziałem personelu medycznego placówki i uwzględnia realne potrzeby pacjentów, jak i służb medycznych. – Co istotne, prace budowlane nie wpłyną na funkcjonowanie placówki – wszyscy pacjenci będą mieli zapewnioną ciągłość opieki medycznej i bezpieczeństwo podczas leczenia – podkreśla wiceprezydent Kaznowska. 

– Na przestrzeni 60 lat istnienia placówka nieustannie przechodziła zmiany, by sprostać kolejnym wyzwaniom. Ten rok jest ich pełen, dlatego tak ważne jest, by służba zdrowia była odpowiednio dofinansowana – mówi Ewa Malinowska–Grupińska – przewodnicząca Rady m.st. Warszawy. – Szpital Bielański to jeden z największych szpitali samorządowych w Polsce, w którym znajduje się ponad 560 łóżek dla pacjentów. Dzięki nowopowstałemu skrzydłu, będzie on również jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych – dodaje przewodnicząca.

Jak zmieni się szpital po rozbudowie

Prezydent Rafał Trzaskowski: – Dzięki dobudowaniu nowego, pięciokondygnacyjnego skrzydła o powierzchni blisko 10 tys. m², szpital rozszerzy swoją działalność – wśród projektowanych oddziałów znajdzie się nowoczesny blok operacyjny z dziesięcioma salami operacyjnymi, centralną sterylizatornią i oddziałem pooperacyjnym oraz oddział rehabilitacji.
Do dobudowanego skrzydła zostaną przeniesione oddziały intensywnej terapii, psychiatrii (wraz z przychodnią i oddziałem dziennym) oraz laboratorium. Dzięki łącznikowi z dwoma dźwigami łóżkowo-logistycznymi, dwoma dźwigami dla osób odwiedzających i pacjentów ambulatoryjnych, nowopowstałe skrzydło Szpitala Bielańskiego zostanie połączone z pozostałą częścią placówki. Powstanie również kondygnacja pomieszczeń technicznych.

Modernizacja i rozbudowa szpitala to pierwszy miejski projekt z zakresu ochrony zdrowia realizowany w całości w nowoczesnej technologii cyfrowego modelu 3D, powstający zgodnie z zasadami BIM - Building Information Modeling. Ten innowacyjny sposób projektowania, realizowania i zarządzania inwestycją umożliwia na każdym etapie budowy dostęp do cyfrowego modelu 3D obiektu z użyciem platformy komunikacyjnej, co pozwala na sprawne zarządzanie realizacją inwestycji. 

60-lecie Szpitala Bielańskiego 

W tym roku Szpital Bielański obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia. 

– Od początku działalności pracują tu najwyższej klasy specjaliści, lekarze, personel pielęgniarski, pomocniczy, pracownicy administracji. Z powodu epidemii nie odbędą się żadne uroczystości jubileuszowe związane z rocznicą uruchomienia placówki, dlatego - korzystając z okazji - dziękuję wszystkim pracownikom szpitala za codzienną ciężką pracę, zaangażowanie, za poświęcenie, które właśnie teraz zostało poddane tak trudnemu testowi – mówi prezydent Trzaskowski. 

Szpital Bielański został oddany do użytku 19 grudnia 1960 r. Lokalizację dla powstania placówki wybrał i zatwierdził dr Aleksander Pachno, pierwszy w powojennej Warszawie kierownik Stołecznego Wydziału Zdrowia, a następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Budowa kompleksu szpitalnego w kształcie litery H, którego kubatura wynosiła około 160 tys. m³, trwała blisko 10 lat. 

Pod koniec 1999 r. Szpitalowi Bielańskiemu nadano imię księdza Jerzego Popiełuszki, a przy wejściu głównym do budynku została wmurowana tablica pamiątkowa z popiersiem patrona.
W ostatnich latach z budżetu Warszawy łącznie przekazano szpitalowi dotacje w wysokości blisko 40 mln zł, dzięki którym m.in. zmodernizowano oddziały: chirurgii naczyniowej, wewnętrzny, neurochirurgii, ginekologii i położnictwa, urologiczny, a także wykonano remont pomieszczeń SOR.

Przeczytaj również: