4 lipca 2019

Inwestycje

Inwestycje w Szpitalu w Bielsku Podlaskim

W dniu 28 czerwca 2019 roku w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim miało miejsce uroczyste otwarcie Centralnej Sterylizatorni. Przebudowa i wyposażenie tego miejsca były częścią większego projektu pod nazwą „Zapobieganie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa powiatu bielskiego poprzez poprawę dostępności i efektywności świadczeń udzielanych w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w zakresie chorób aorty i naczyń obwodowych, układów krążenia i kostno-mięśniowego.”

Realizacja inwestycji o wartości 5,8 mln zł była możliwa dzięki dofinansowaniu z RPO w kwocie 3,9 mln zł oraz dotacji miasta Brańsk w wysokości 10 tys. zł, dotacji gminy Wyszki w wysokości 20 tys. zł, (w 2018 roku 7 tys. zł), które zasiliły wkład własny SPZOZ.

Dotychczas sterylizatornia znajdowała się poza głównym budynkiem lecznicy. Chirurgiczne materiały oraz narzędzia były transportowane przez otwartą przestrzeń, co zwiększało ryzyko ich zanieczyszczenia. Takie rozwiązanie nie spełniało również najnowszych wymogów ustalonych przez ministerstwo.

Dzięki inwestycji sterylizatornia znajduje się teraz w głównym budynku - w miejscu gdzie wcześniej znajdowały się pralnia, ambulatorium i przychodnia rodzinna. Trzeba było je gruntownie przebudować, wyburzyć ściany i wstawić windę. Ambulatorium i przychodnia zostały przeniesione do przejętego przez szpital sąsiadującego budynku dawnej szkoły medycznej.

To nie jedyna inwestycja realizowana w bielskim szpitalu. Trwa przebudowa kuchni. Za kilka miesięcy będzie ona zapewniać wyżywienie pacjentów, stanie się też centrum szkoleniowym pracowników szpitalnych kuchni. Trwa też przebudowa ZOL. Projekt zakłada również zakup nowoczesnego wyposażenia na potrzeby oddziału urazowo-ortopedycznego i poradni urazowo-ortopedycznej oraz oddziału chirurgicznego z pododdziałem chirurgii naczyniowej i poradni chirurgicznej szpitala w Bielsku Podlaskim.

Korzyści płynące z realizacji projektu to m.in.:

  • zakup aparatury do zabiegów hybrydowych z zastosowaniem RTG z ramieniem C z fluoroskopią i automatycznym podawaniem kontrastu, zabiegów mikrochirurgicznych, endowaskularnych: leczenie miażdżycy tętnic, wszczepianie stentgraftów w schorzeniach aorty, leczenie tętniaków, zatorów, zakrzepic, zaopatrywanie urazów naczyniowych;
  • w ramach ortopedii koncentracja zabiegów mało inwazyjnych i specjalistycznych zabiegów artroskopowych w technologii 4K, zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego, kolanowego i rewizyjnej;
  • zwiększenie dostępu do rehabilitacji po przebytych zabiegach operacyjnych poprzez przesunięcie rehabilitacji z oddziału urazowo-ortopedycznego do poradni – zakup szyn do ćwiczeń biernych;
  • zmniejszenie zjawiska przerywania aktywności zawodowej z powodu schorzeń układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz układu krążenia;
  • zapewnienie ciągłego procesu sterylizacji narzędzi na potrzeby zabiegów operacyjnych;
  • wzmocnienie profilaktyki i wczesnego wykrywania schorzeń układu naczyniowego poprzez doposażenie poradni chirurgicznej w aparat USG Doppler;
  • dodatkowo zakup narzędzi pozwolił na przesunięcie małych zabiegów chirurgii ręki: cieśń nadgarstka, usuwanie ganglionu i zespoleń po zabiegach, leczenie zapalenia pochewek ścięgnistych.

Realizacja projektu znacząco wpłynie na poprawę jakości usług świadczonych w SPZOZ, co pacjenci z pewnością odczują już w najbliższym czasie.

W skrócie:

  • W dniu 28 czerwca 2019 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.
  • Dzięki inwestycji sterylizatornia znajduje się teraz w głównym budynku - w miejscu gdzie wcześniej znajdowały się pralnia, ambulatorium i przychodnia rodzinna.
  • Realizacja inwestycji o wartości 5,8 mln zł była możliwa dzięki dofinansowaniu z RPO w kwocie 3,9 mln zł oraz dotacji miasta Brańsk w wysokości 10 tys. zł, dotacji gminy Wyszki w wysokości 20 tys. zł, (w 2018 roku 7 tys. zł), które zasiliły wkład własny SPZOZ.
Źródło: materiały prasowe SP ZOZ w Bielsku Podlaskim

Przeczytaj również: