15 stycznia 2019

Inwestycje

Inwestycje w kępińskim szpitalu

3 stycznia w Starostwie Powiatowym w Kępnie w obecności minister Andżeliki Możdżanowskiej, starosty Roberta Kieruzala i wicestarosty Alicji Śniegockiej podpisano dwie kluczowe umowy dotyczące kolejnych inwestycji, które realizowane będą w najbliższych miesiącach w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

Pierwsza z umów zawarta pomiędzy SPZOZ w Kępnie a Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczy udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 000 000,00 złotych na pokrycie części kosztów zamierzonych inwestycji. Umowę parafowali ze strony SPZOZ w Kępnie dyrektor jednostki - Jakub Krawczyk oraz główny księgowy - Beata Andrzejewska. Ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego umowę podpisali: dyrektor oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - Krzysztof Antczak oraz specjalista ds. sprzedaży BGK Region Wielkopolski - Iwona Kamela-Król. Zaciągnięty kredyt pozwoli kępińskiemu szpitalowi na zakup nowoczesnego 16-rzędowego tomografu komputerowego oraz wyposażenie centralnej sterylizatorni, której pomieszczenia zlokalizowane są bezpośrednio nad nowym blokiem operacyjnym. Warto dodać, że w kosztach obu tych zadań partycypuje Powiat Kępiński, który ze swojego budżetu przeznaczył na ten cel 1 035 000,00 złotych.

Druga z podpisanych tego dnia umów dotyczy zakupu nowego tomografu komputerowego. Wykonawcą zadania będzie firma ALTERIS z Katowic, która została wyłoniona w drodze postępowania przetargowego. Wartość zakupu to 1 958 295,00 złotych z czego 1 360 000,00 złotych pokryte zostanie z zaciągniętego kredytu, a 598 295,00 złotych to dotacja Powiatu Kępińskiego. Nowy tomograf w kępińskim szpitalu to znaczący postęp jakościowy świadczonych tu usług medycznych to również spore oszczędności finansowe dla szpitala. Obecnie wykorzystywany 4-rzędowy tomograf komputerowy jest dzierżawiony przez szpital co wiąże się z kosztem ok. 36 000,00 złotych miesięcznie za użytkowanie tego urządzenia. Nowy 16-rzędowy tomograf będzie stanowił własność szpitala i dodatkowo objęty będzie 7-letnią gwarancją. Wartość raty miesięcznej związanej z zaciągniętym kredytem w zakresie tomografu komputerowego to 20 000,00 złotych. W rozrachunku daje to spore oszczędności, a szpital posiada swój własny a nie dzierżawiony sprzęt medyczny. Szpital w Kępnie wykonuje badania w zakresie tomografu komputerowego w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, świadczenia te są finansowane przez NFZ w 100%.

Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z wyposażeniem centralnej sterylizatorni. Zgodnie z szacunkiem koszt tego zadania wyniesie 900 000,00 złotych.

W skrócie:

  • 3 stycznia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie podpisał dwie umowy dotyczące aktualnych inwestycji. 
  • Pierwsza z umów zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przewiduje udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 000 000,00 złotych na pokrycie części kosztów zamierzonych inwestycji.
  • Druga z podpisanych tego dnia umów dotyczy zakupu nowego tomografu komputerowego. Wykonawcą zadania będzie firma ALTERIS z Katowic, która została wyłoniona w drodze postępowania przetargowego. Wartość zakupu to 1 958 295,00 złotych z czego 1 360 000,00 złotych pokryte zostanie z zaciągniętego kredytu, a 598 295,00 złotych to dotacja Powiatu Kępińskiego.
Źrodło: materiały prasowe Starostwa Powiatowego w Kępnie

Przeczytaj również: