16 listopada 2020

Sprzęt i Innowacje

Inwestycje w e-zdrowie szansą na płynne działanie polskiego przemysłu

O skali problemu oraz dostępnych rozwiązaniach z zakresu nowoczesnych technologii pisze w najnowszym raporcie na temat e-zdrowia dla przemysłu Comarch Healthcare.

Zdrowie pracowników jako strategia firmy

Dobre praktyki firm, które idą w kierunku działań na rzecz ochrony zdrowia jednostek oraz całych zespołów, w tym zwiększania produktywności, motywacji, zaangażowania, zadowolenia z pracy, wpływają również na poprawę wydajności całej organizacji. Każdy pracownik ma realny wpływ na wyniki firmy i koszty, które ponosi zakład. Dlatego dbanie o dobrą kondycję każdego członka załogi, to element strategii, prowadzący do zadowolenia pracowników i pracodawcy, a na poziomie krajowym, jest elementem wpływającym na poprawę gospodarki – która w obecnych, pandemicznych okolicznościach boryka się ze zmniejszoną płynnością.

Środowisko pracy a kondycja jego użytkowników

W raporcie Comarch Healthcare czytamy, że duża część nieobecności pracowniczej i niezdolności do pracy ma źródło w łagodnych chorobach, które są intensyfikowane przez środowisko pracy, a nawet potrafią być przez nie wywoływane. Statystyki wskazują zakłady produkcyjne jako branżę, która zaraz po sektorze administracji publicznej oraz branży medycznej ma jeden z najwyższych poziomów absencji zdrowotnej pracowników. Skutki tego zjawiska mają swoje konsekwencje nie tylko dla pracodawców, ale dla całych branż, których dotyczą. Identyfikacja i aktywne działania w celu ograniczenia czynników ryzyka powinny zatem stanowić kwestie priorytetowe w dążeniu do zwiększenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników produkcyjnych.

Recepta na zdrowy przemysł

Do jednych z podstawowych czynników, przyczyniających się do wypadków w pracy jest zła organizacja i zarządzanie zakładem, niskie użycie technologii oraz stres i dyskomfort psychiczny, które przyczyniają się tak samo mocno do wypadków, co niebezpieczne warunki pracy. Ważnym aspektem wpływającym na zagrożenie w pracy jest błąd ludzki, prowadzący do utraty kontroli nad procedurami, w związku z niedokładnym przeszkoleniem pracownika, jego zmęczeniem lub przeoczeniami. Co może być na to receptą? Według autorów publikacji np. digitalizacja i nadzorowanie każdego procesu przemysłowego, a także inwestycje w nowoczesne rozwiązania informatyczne z zakresu e-zdrowia, które pozwolą na profilaktykę i monitorowanie zdrowia pracowników w miejscu zatrudnienia.

Więcej w ogólnodostępnym raporcie

Szczegółowy opis problemu oraz sposobów na zmniejszenie jego skali można przeczytać w materiale Comarch Healthcare „e-Zdrowie dla przemysłu”, który jest dostępny za darmo na stronie firmy. Autorzy raportu starają się odpowiedzieć w nim jeszcze na takie pytania, jak:

• Ile kosztuje nieobecność zdrowotna pracowników?
• Jakie czynniki sprzyjają wypadkom w pracy i w jaki sposób im zapobiegać?
• W jaki sposób firma traci na nieobecnościach zdrowotnych?
• Jak często zdarzają się wypadki w zakładach produkcyjnych i ile wynosi średnie finansowanie odszkodowań?
• Jaką rolę pełnią benefity pracownicze w aspekcie motywowania pracowników oraz dbania o ich dobrą formę?
• Jakie miejsce zajmuje technologia w zakładach produkcyjnych i w jaki sposób może wpływać na bezpieczeństwo pracowników?

Przeczytaj również: