14 marca 2017

Inwestycje

Inwestycje Szpitala w Żyrardowie

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego stara się o dotację, dzięki której możliwe będzie przeprowadzenie termomodernizacji oraz remontu dwóch najważniejszych obiektów, w których mieści się placówka

Szpital w Żyrardowie od dłuższego czasu prowadzi intensywnie działania zmierzające do poprawy jakości udzielanych świadczeń i standardu opieki nad pacjentami. Niedawno do placówki trafiło 100 specjalistycznych łóżek, które zastąpią wysłużone wyposażenie sal. W planie jest wymiana wyposażenia wszystkich spośród 380 miejsc dla pacjentów, którzy będą mogli korzystać również z nowoczesnych, ergonomicznych szafek i stolików.

Potrzebna dotacja unijna

Przed placówką stoją dalsze wyzwania. Szpital rozpoczął starania o wynoszącą 6 mln zł dotację ze środków unijnych, która pozwoli zrealizować prace termomodernizacyjne oraz remont. Jeśli uda się pozyskać niezbędne środki, w planach jest m.in. wymiana stolarki okiennej, a także dachu, który obecnie pokryty jest eternitem. Zmodernizowana zostanie także instalacja centralnego ogrzewania i elektryczna. Dodatkowo na dachu zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne, które zwiększą wydajność energetyczną budynków. 

Ambitne plany szpitala 

Jeśli inwestycja się powiedzie, w dalszej kolejności planowana jest budowa dodatkowego skrzydła, w którym znalazłby się nowoczesny blok operacyjny wraz z niezbędnym zapleczem. Modernizacja szpitala jest niezbędna, ponieważ placówka jesienią ma zostać włączona do tzw. sieci szpitali. Pod  opieką placówki znajduje się ponad 80 tys. mieszkańców powiatu żyrardowskiego.  

W skrócie:

  • Szpital w Żyrardowie stara się o unijną dotacje w wysokości 6 mln zł
  • Pieniądze mają posłużyć do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych obejmujących m.in. wymianę stolarki okiennej, remont dachu i modernizację sieci ciepłowniczej oraz instalację solarów
  • W planach jest budowa nowoczesnego budynku, w którym znajdzie się  blok operacyjny 
Źródło: Warszawa.tvp.pl 

 

Przeczytaj również: