6 lutego 2020

Inwestycje

Inwestycja w Szpitalu Specjalistycznym im F. Ceynowy w Wejherowie

W Szpitalu Specjalistycznym im F. Ceynowy w Wejherowie rozpoczyna się budowa nowego budynku szpitalnego, która zaliczana jest do największych przedsięwzięć w historii spółki Szpitale Pomorskie.

Szpital w Wejherowie, jedna z najistotniejszych placówek w regionie, za dwa lata powiększy o nowy obiekt szpitalny, w którym znajdą się:

 • Nowoczesny Blok Operacyjny z siedmioma salami operacyjnymi i ze specjalistyczną aparaturą medyczną
 • Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń (oddział kardiologii i angiologii interwencyjnej oraz oddział kardiochirurgii)
 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
 • Oddział Udarowy
 • Centrum Badań Endoskopowych
 • Zakład Patologii i Prosektorium
 • Centralna Sterylizatornia
 • Zakład Serologii Transfuzjologicznej (Bank Krwi)
 • Sale konferencyjne

Nacisk postawiony został przede wszystkim na kardiologię i kardiochirurgię. 

Zgodnie z powstałym 1.01.2019 planem, nowy budynek ma mieć 9 tysięcy m2 , a jego budowa zakończyć się ma w kwietniu 2022 roku. Za realizację odpowiadać ma firma Budimex. Jak mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego dla portalu wejherowo.naszemiasto.pl, W Wejherowie jest bardzo dobra kadra, która chce się rozwijać, szpital jest przyjazny pacjentom. Chce się modernizować i tworzyć nową jakość godną XXI wieku. Co więcej, realizacja inwestycji nie zaburzy pracy lekarzy ani nie będzie uciążliwa dla pacjentów, ponieważ nowy budynek powstanie obok kompleksu, który już istnieje, a między dwoma budynkami zbudowany zostanie łącznik. 

Inwestycja łącznie z wyposażeniem opiewa na 130,4 miliony złotych z czego 66 milionów złotych pochodzi z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 60,1 milionów z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego, a reszta stanowi wkład własny szpitala. 

Rozbudowa szpitala  Wejherowie realizowana będzie w ramach projektu "Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie", który z kolei stanowi część szerszego programu, zakładającego przeznaczenie 1,3 miliarda złotych na polepszenie sytuacji szpitali w województwie. Jak dodaje marszałek województwa, środki z tej puli trafią m.in. do dwóch gdańskich szpitali, a także do szpitali psychiatrycznych.

W skrócie:

 • Inwestycję w Szpitalu Specjalistycznym im F. Ceynowy w Wejherowie zaplanowano na okres od 1.01.2019, do końca kwietnia 2022 roku. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą – firmą Budimex. 
 • Koszt rozbudowy szpitala to łącznie z wyposażeniem 130,4 miliony złotych z czego 66 milionów złotych pochodzi z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 60,1 milionów z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego, a reszta stanowi wkład własny szpitala.

 

Przeczytaj również: