25 września 2018

Konferencje

Innowacje w Diabetologii | Katowice | 22.10.2018

Dnia 22 października 2018 roku w Sali Wielkiej Sejmiku Śląskiego, w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach (ul. Ligonia 46) odbędzie się seminarium "Innowacje w Diabetologii". Organizatorem spotkania jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia oraz Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. 

Celem organizowanego pod kierunkiem prof. Krzysztofa Strojka (konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii) Seminarium jest interdyscyplinarna debata nad wyzwaniami związanymi z cukrzycą i jej powikłaniami, z rosnącym ciężarem medycznym, epidemiologicznym, społecznym, ekonomicznym tej choroby. 

Intencją spotkania jest także wypracowanie, w gronie ekspertów różnych specjalności, nowoczesnej, dostosowanej do stylu życia współczesnego człowieka - a przez to być może bardziej efektywnej – strategii prewencji, monitorowania i leczenia cukrzycy.

Tematyka Seminarium obejmie m.in. takie zagadnienia jak: 

  • epidemiologia cukrzycy w Polsce - prognozy, wyzwania, szanse i zagrożenia
  • interdyscyplinarne działania na rzecz prewencji cukrzycy
  • potencjał i rola nowych technologii jako narzędzi wsparcia w edukacji diabetologicznej i zarządzaniu cukrzycą (aplikacje mobilne, telemedycyna, e-zdrowie)
  • innowacje w diagnostyce, monitorowaniu i leczeniu cukrzycy typu 1 i 2 (nowe technologie w dozowaniu insuliny czy monitorowaniu glikemii).
  • perspektywy w leczeniu cukrzycy typu 1 - bioniczna trzustka

Spotkanie skierowane jest do lekarzy wielu specjalności: diabetologów, medycyny rodzinnej, kardiologów, geriatrów, epidemiologów, do pielęgniarek dietetyków, specjalistów zdrowia publicznego, jak również do managerów ochrony zdrowia, informatyków, biotechnologów, przedsiębiorców działających w obszarze nowych technologii w medycynie, studentów nauk technicznych, medycznych i pokrewnych oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesnym modelem opieki nad diabetykiem.

Udział w Seminarium Diabetologicznym jest bezpłatny. 

Wymagana jest rejestracja online: www.kmptm.pl/seminarium-telemedyczne-2018/rejestracja

Za udział w wydarzeniu przewidzianych jest 5 punktów edukacyjnych. 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.seminarium.kmptm.pl

Przeczytaj również: