4 czerwca 2020

Konferencje

Virtual Festival of Life and Earth Sciences | 20 - 26 lipca 2020

VFLES jest skierowany do studentów, doktorantów, młodych przyrodników i popularyzatorów nauki, dla których koszty wielu konferencji są zbyt wysokie, lub podróżowanie za granicę jest utrudnione. 

Wirtualny charakter wydarzenia pozwala na zaprezentowanie swoich wyników w formie wideo-prezentacji lub postera naukowego lub popularyzującego naukę szerszej publiczności, bez konieczności kosztownej i czasochłonnej podróży. Stwarza także możliwość wydłużenia czasu naukowej dyskusji. Do konferencji można dołączyć o dowolnej porze dnia, w dowolnym miejscu z dostępem do Internetu, dzięki czemu łatwo pogodzić działalność naukową z innymi obowiązkami.

Podczas festiwalu planujemy również wirtualne wycieczki terenowe oraz warsztaty dla wszystkich uczestników (bez dodatkowej opłaty).

Szczegóły dotyczące terminów, recenzji abstraktów (nawet w przypadku odrzucenia tekstu, autor może liczyć na szczegółowe uzasadnienie) i form prezentacji znajdują się na naszej stronie lifeandearthscience.com 

 

ENG: 

Science closer than ever!

Join us at Virtual Festival of Life and Earth Sciences 20.07. – 26.07.2020

VFLES is an on-line conference for students, Ph.D. candidates, young researchers, and popularizers of natural sciences for whom the costs of most of the scientific conventions are too high or who for different reasons can not travel abroad. 

The virtual character of the conference allows the presentation of your research in the form of video-presentation or poster and popularization of science to broader audiences without expensive and time-consuming travel and extends the time for discussion between participants (up to 7 days!). You can connect whenever you want, wherever you are, and reconcile the presentation of your research with work and other obligations. 

The virtual conferences are practiced by prestigious institutions and lead scientists in their fields took part in such events.

Our events include virtual field trips and workshops for all participants.

Send us your abstract on your research or science-popularization!

Submit your abstracts, posters, and presentation up to 25.06.2020! 

All details are herelifeandearthscience.com

 

Przeczytaj również: