7 listopada 2019

Konferencje

MedTrends 2019 – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia | Zabrze | 05.12.2019

W dniu 5 grudnia 2019 r. w Auli im. prof. Religi w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu odbędzie się międzynarodowa konferencja Medtrends, która ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami sektora nauki, medycyny, nowych technologii oraz rozwiązań telemedycznych ze świata biznesu zarówno z Polski jak i innych krajów europejskich na temat wdrażania i kierunków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi e-Zdrowia, medycyny spersonalizowanej i e-edukacji.

MedTrends to interdyscyplinarna konferencja poświęcona aktualnym trendom, problemom wyzwaniom w nowoczesnej ochronie zdrowia w  Polsce i Europie. Tegoroczna edycja odbędzie się w siedzibie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Auli im. prof. Religi rozpocznie się o godzinie 10.00 Sesją Inauguracyjną „Śląski ekosystem Start-Up’ów medycznych i biotechnologicznych – w którym miejscu jesteśmy i do czego zmierzamy?” a zakończy się Konkursem TOP TRENDS dla Start-Up’ów medycznych i biotechnologicznych o godzinie 18.30.

Konferencja skupiać się będzie na startup’ach medycznych i biotechnologicznych oraz nowych rozwiązaniach w medycynie, ponadto  podczas konferencji zostaną zaprezentowane start’upy nagrodzone lub wyróżnione w ramach konkursu TopTrends w czasie poprzednich edycji konferencji MedTrends w latach 2015-2018.

Zapraszamy do składania swoich projektów startupowych do tegorocznej edycji konkursu TopTrends – na zwycięzców 3 pierwszych miejsc czekają nagrody pieniężne.

Wśród zgłoszonych do konkursu Start-Up’ów zostanie wyłonionych 5 najwyżej ocenionych, które zaprezentują się w ramach pięciominutowych wystąpień na sesji konkursowej, która odbędzie się w godz. od 17:30 do 18:30 na zakończenie sesji zostaną ogłoszone wyniki i przyznane nagrody dla zwycięzców tegorocznej edycji Top Trends.
Konkurs dedykowany jest dla Start-Up’ów: medycznych, biotechnologicznych, telemedycznych i e -Zdrowia  

Organizatorem wydarzenia jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia – jednostka prowadząca prace naukowo-badawcze oraz działająca na rzecz inicjowania, rozwoju  i transferu nowych rozwiązań związanych z nauką, medycyną, bioinżynierią i bioinformatyką. Współorganizatorami są Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz Urząd Miasta Zabrze.
Zapisy na konferencję do 3.12.2019 r. za pośrednictwem serwisu internetowego lub osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania konferencji, tj. 5.12.2019 r.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://medtrends.pl/.

Przeczytaj również: