16 października 2019

Konferencje

IV Kongres Cukrzycy 2019 | Gdańsk | 25-26.10.2019

Zapraszamy naszych czytelników do udziału w  konferencji "IV Kongres Cukrzycy 2019". Jesteśmy przekonani, że poruszane podczas konferencji tematy spotkają się z Państwa zainteresowaniem, a prezentowane przez wykładowców przypadki kliniczne będą pkonfeomocne w podejmowaniu trafnych decyzji diagnostycznych i leczniczych.

Informacje od organizatora:

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

      Po raz kolejny chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w  naszym  interdyscyplinarnym spotkaniu, którego tematem jest przede wszystkim stopa cukrzycowa, ale ujęta w szerszym kontekście – będziemy poruszać zagadnienia dotyczące leczenia cukrzycy oraz innych jej powikłań.

     Jak co roku zapraszamy nie tylko diabetologów  – leczenie ran w cukrzycy wymaga współdziałania wielu profesjonalistów, bez takiej współpracy nie ma mowy o sukcesie. Dlatego bardzo zależy nam na udziale Koleżanek i Kolegów-lekarzy i pielęgniarek  pracujących w POZ i w poradniach specjalistycznych, serdecznie zapraszamy też podologów , ortoptystów. Bardzo cenna będzie dla nas obecność internistów, chirurgów i ortopedów oraz wszystkich, którzy  w swojej codziennej praktyce spotykają pacjentów chorych na cukrzycę ponieważ każdy taki pacjent to potencjalnie chory, u którego może powstać rana stopy. A wtedy właściwa i jak najszybsza interwencja ma kluczowe znaczenie dla ocalenia kończyny.

     Gwarantujemy nie tylko sporą dawkę  rzetelnych, aktualnych i przystępnie zaprezentowanych informacji praktycznych, również w formie warsztatów ale też dobrą, nieformalną atmosferę, która-jak mamy nadzieje- sprzyjać będzie wymianie doświadczeń i nawiązywaniu interdyscyplinarnych kontaktów.

        Do zobaczenia w  coraz piękniejszym Trójmieście!  Tutaj jest morze… możliwości.

Serdecznie zapraszam!

dr hab. med. Anna Korzon-Burakowska

Przewodnicząca Sekcji Stopy Cukrzycowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Pełny program na stronie: http://www.kongrescukrzycy.pl/

Przeczytaj również: