18 czerwca 2019

Konferencje

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka | Lublin | 15.11.2019

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz specjalistów z zakresu m.in. medycyny, epidemiologii czy biotechnologii. Podczas spotkania będziemy poruszać takie tematy, jak między innymi diagnostyka i postępowanie terapeutyczne, szczepienia ochronne, przyczyny i skutki epidemii, bioterroryzm, a także konsekwencje migracji.

Konferencja ma na celu uaktualnienie wiedzy oraz weryfikację postępowania w przypadku chorób zakaźnych i pasożytniczych. Ideą wydarzenia jest stworzenie forum dyskusyjnego, na którym przedstawiciele różnych dziedzin nauki podejmą obrady oraz próbę skonkretyzowania efektywnych procedur postępowania, a także przedstawią obecny stan wiedzy.


Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia prac przeglądowych, prezentacji wyników badań własnych oraz uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, jak również zaprezentowania zainteresowań naukowych. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących nauki medyczne i pokrewne, zachęca do podjęcia dyskusji nad aspektami dotyczącymi chorób zakaźnych i pasożytniczych, a także inspiruje do dalszych badań naukowych.


Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej http://www.konferencja-chorobyzakazne.pl/rejestracja/ i trwa do 15 października 2019 r.


Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-chorobyzakazne.pl/

 

Przeczytaj również: