31 lipca 2019

Konferencje

III Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Biobanków Polskich | Łódź | 6-8.11.2019

W imieniu Członków Konsorcjum BBMRI.pl zrzeszającego siedem polskich instytucji biobankujących mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Krajowej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Biobanków Polskich, która odbędzie się w dniach 06-08 listopada 2019 roku na Uniwersytecie Łódzkim. Wydarzenie to będzie okazją do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie praktycznych, etycznych i prawnych aspektów funkcjonowania biobanków.

Celem konferencji jest nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami gromadzącymi materiał biologiczny i naukowcami oraz przedstawicielami przemysłu biofarmaceutycznego, rozpropagowania idei udostępniania i dzielenia się danymi medycznymi i bioinfomatycznymi oraz rozwinięcie kompetencji w obszarze biobankowania oraz systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w placówkach biobankujących. Istotnym elementem konferencji będą również zagadnienia poświęcone kwestiom etycznym i prawnym.

Konferencja skierowana jest głównie do osób zajmujących się tematyką biobankowania materiału ludzkiego jak i również materiału zwierzęcego, roślinnego i innych; prowadzących badania z wykorzystaniem materiału biologicznego; osób związanych z analizą tzw. wielkich danych big data); systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem danych w Biobankach, a także wszystkich zainteresowanych gromadzeniem materiału biologicznego i wykorzystaniem go do badań, jak również tworzących infrastrukturę oraz rozwiązania informatyczne dla przemysłu biomedycznego.

Już po raz trzeci Konsorcjum BBMRI.pl organizuje wydarzenie poświęcone propagowaniu idei biobankowania i dzielenia się materiałem biologicznym oraz uzyskanymi w wyniku badań danymi. Pierwsze dwie edycje (2017, 2018) konferencji zgromadziły po 180 przedstawicieli jednostek naukowych i naukowo-medycznych z kraju i zagranicy, szpitali i placówek medycznych, reprezentantów biznesu z obszaru biomedycyny oraz bioinformatyków i osób związanych z branżą biomedyczną.

W tym roku chcemy szczególnie podkreślić naukowy charakter konferencji. Lata ubiegłe pokazały, że takie działanie podnosi poziom merytoryczny oraz prestiż spotkania, a co za tym idzie, spotyka się ono ze zwiększonym zainteresowaniem uczestników i przekłada się na frekwencję. Podczas trzydniowego wydarzenia będą Państwo mieli okazję wziąć udział w licznych warsztatach oraz wykładach prowadzonych przez naukowców i pracowników związanych z branżą biomedyczną.

Pierwszego dnia zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, które pozwolą zgłębić wiedzę z obszaru systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w biobankach i placówkach biomedycznych, aspektów prawnych i etycznych biobankowania, rozwiązań informatycznych, możliwościach wyszukiwania i udostępniania kolekcji i zgromadzonych danych w polskiej i europejskiej strukturze biobanków oraz wielu, wielu innych.

W drugim i trzecim dniu będą mogli Państwo wysłuchać ciekawych prelekcji między innymi przedstawicieli krajów członkowskich europejskiej infrastruktury badawczej dedykowanej biobankowaniu BBRMI-ERIC, przedstawicieli innowacyjnych firm z branży biomedycznej, a także jednostek, które przystąpiły do Polskiej Sieci Biobanków. Dodatkowo udział w sesjach plakatowych pozwoli Państwu zapoznać się z tematyką najnowszych badań prowadzonych w krajowych i europejskich ośrodkach naukowych oraz umożliwi nawiązać ciekawą współpracę naukowo-biznesową.

 

Przeczytaj również: