8 września 2017

Inwestycje

Finał inwestycji szpitala w Tuchowie

Remontem Izby Przyjęć zakończyła się pełna modernizacja Centrum Zdrowia Tuchów, która trwała blisko 9 lat. Dzięki zakończeniu prac powstała Centralna Izba Przyjęć, powstały nowe gabinety lekarskie oraz poprawiły się warunki hospitalizacji pacjentów m.in. na oddziale chirurgii jednego dnia. 

Szpital w Tuchowie remontowany był od 2008 r., kiedy został przejęty od władz samorządowych przez spółkę medyczną. Centrum Zdrowia Tuchów wydało przez 9 lat blisko 16 mln zł.  Aż 10 mln zł z tej sumy zostało przekazanych na zakup sprzętu, wyposażenia czy systemów informatycznych, a także kursy i szkolenia dla personelu. Pozostała suma, ponad 6 mln zł, posłużyła do przeprowadzenia remontów i modernizacji. Ostatnio zakończony etap prac kosztował blisko 600 tys. zł.   

Nowa Izba Przyjęć szpitala w Tuchowie mieści się na parterze segmentu D. Przygotowując pomieszczenia przeprowadzono wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Zamontowano również instalację gazów medycznych. Prace remontowe dotyczyły też przygotowania pomieszczeń do pracy dla izb przyjęć: Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Ginekologiczno–Położniczego. Odnowiono również sale, w których znajdą się Poradnia Kardiologiczna i Pracownia Kardiologii oraz Pracownia USG i Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. 

Prace prowadzone były nie tylko na parterze, ale także na piętrze, gdzie poprawiono warunki hospitalizacji pacjentów Oddziału Chirurgii Jednego Dnia oraz Oddziału Ginekologii. Powstały nowe sale dla pacjentów oraz węzły sanitarne, m.in. takie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace objęły wymianę instalacji czy przebudowę ciągów komunikacyjnych. Łącznie w ramach tej części inwestycji wyremontowano 400 metrów kwadratowych powierzchni.  

W skrócie: 

  • Zakończył się remont Centrum Zdrowia Tuchów, Placówka w ciągu 9 lat wydała blisko 16 mln zł 
  • 10 mln wydano na zakup sprzętu, wyposażenia czy systemów informatycznych
  • 6 mln zł kosztował remont i modernizacja obiektu
Źródło: czt.com.pl

Przeczytaj również: