10 kwietnia 2017

Inwestycje

e-Zdrowie w Malborku

Jeszcze przed końcem 2018 r. powinien zostać uruchomimy nowoczesny system informatyczny, który zamierza wprowadzić Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku. Inwestycja warta jest blisko 3 mln zł i obejmie wymianę urządzeń oraz oprogramowania

Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku pozyskało prawie 2,5 mln zł na projekt „e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum”. W ramach przedsięwzięcia wymienione zostaną wysłużone komputery oraz zmodernizowana zostanie sieć informatyczna szpitala. – System informatyczny w szpitalu w Malborku mamy dość archaiczny, a chcemy wymienić go na najnowocześniejszy. Oprócz całej sieci i komputerów wymienimy też serwerownie – mówi Paweł Chodyniak, prezes Powiatowego Centrum Zdrowia.

Większy komfort dla pacjentów

Inwestycja znacząco wpłynie na wygodę pacjentów, który dzięki nowych rozwiązaniom informatycznym będą mogli m.in. rejestrować się czy sprawdzić wyniki badań przez internet. – Myślę, że od połowy tego roku zaczniemy realizować projekt, a zakończenie planowane jest przed upływem 2018 roku – mówi Paweł Chodyniak.  W projekt zaangażowane jest też miasto Malbork, którego samorząd  wyda blisko 300 tys. zł na informatyzację w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Wspólny projekt jest jednym z przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum. 

Modernizacja budynku 

Szpital inwestuje nie tylko w rozwiązania informatyczne, ale również infrastrukturę. Blisko 200 tys. zł pochłonie przebudowa wejścia. Pojawi się przed nim zadaszeni, a w razie potrzeby będzie mogła pod nie podjechać karetka pogotowia, a konstrukcja drzwi umożliwi wjazd wózka czy inkubatora. W przyszłości planowana jest budowa dedykowanego parkingu dla ambulansów, które dzięki temu sprawniej dojeżdżałyby pod oddział położniczo-ginekologiczny. Koszt tej inwestycji również wyniesie około 200 tys. zł. 

W skrócie:

  • Blisko 3 mln zł kosztować będzie modernizacja systemu informatycznego Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku
  • W ramach inwestycji wymieniony będzie sprzęt komputerowy, serwerownie oraz oprogramowanie 
  • W projekt zaangażowany jest również samorząd miasta, który wyda 300 tys. zł na informatyzację w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 

 

Przeczytaj również: