26 listopada 2018

Planowane inwestycje

Dofinansowanie dla szpitala w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach otrzyma ponad 1,5 mln zł z Unii Europejskiej na doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Taką decyzję podjął Podlaski Urząd Marszałkowski w piątek, 23 listopada br. 

Wsparcie finansowe dla SP ZOZ w Łapach zostanie przeznaczone na remonty i doposażenie sprzętu medycznegp. W przychodni przy yl. Piaskowej powstaną nowe specjalistyczne poradnie, choć niektóre z nich zostaną przeniesione ze szpitala przy ul. Korczaka. Będą to poradnie: neurologiczna, nefrologiczna, dermatologiczna i laryngologiczna. Dodatkowo mają powstać również: poradnia diabetologiczna oraz gabient leczenia stopy cukrzycowej. Jak podaje dyrektor Szpitala, Urszula Łapińska, w szpitalu zatrudniony jest lekarz, który specjalizuje się w leczeniu stopy cukrzycowej. Ponadto w szpitalu planuje się  utworzenie poradni okulistycznej oraz endokrynologicznej. 

W budynku przy ul. Piaskowej  wyremontowane zostaną również pomieszczenia podstawowej opieki zdrowotnej, w których przyjmują lekarze rodzinni. Gabinety zostaną wyremontowane oraz dodatkowo doposażone w sprzęt i aparaturę medyczną.

Dotacja z Unii Europejskiej wynosi 1 mln 503 tys, zł, natomiast wkład własny szpitala to ponad 333 tys, zł. Prace mają ruszyć na początku 2019 roku. 

Przypomnijmy, że szpital prowadzi równolegle klika inwestycji. Budynek przy ul. Piaskowej czeka termomodernizacja. We wrześniu Ministerstwo Zdrowia przyznało 8 mln zł dotacji na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeszcze wcześniej placówka zdobyła milion złotych dotacji z budżetu państwa na wyposażenie bloku operacyjnego, pracowni endoskopii, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

W skrócie:

  • SP ZOZ w Łapach otrzymał dofinansowanie z UE na doposażenie w nowoczesny sprzęt. 
  • Dzięki środkom w szpitalnej przychodni pojawią się nowe poradnie. 
  • Dotacja z Unii Europejskiej wynosi 1 mln 503 tys, zł, natomiast wkład własny szpitala to ponad 333 tys, zł. Prace mają ruszyć na początku 2019 roku. 

Przeczytaj również: