13 czerwca 2018

Planowane inwestycje

Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego w Limanowej

Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej podpisał z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu utworzenia Centrum Leczenia Chorób Osób w Podeszłym Wieku, czyli Oddziału Geriatrycznego. Kwota dotacji to ponad 7 mln zł. 

W wyniku utworzenia ”Limanowskiego Centrum Leczenia Chorób Osób w Podeszłym Wieku” przeprowadzona będzie m.in. nadbudowa segmentu bloku operacyjnego o 2 kondygnacje. W nowej części znajdować się będą pomieszczenia oddziału geriatrii i poradni geriatrycznej.  Planuje się uruchomienie 64 łóżek na oddziale, które będą w dużej mierze kompleksowe dla funkcjonującego obecnie Oddziału Chorób Wewnętrznych, na którym przebywa ok. 70% pacjentów ze schorzeniami geriatrycznymi. Szacowany jest również zakup specjalistycznego sprzętu, tworzącego niezbędne wyposażenie nowego oddziału, a także stworzenie sali gimnastycznej i sali fizykoterapeutycznej kinezyterapii. Diagnostyka osób korzystających z nowego oddziału odbywać się będzie w istniejących już pracowniach i poradniach limanowskiego szpitala.

Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej, następnie zostanie ogłoszone postępowanie na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji.

- Przygotowanie wniosku o środki unijne trwało wiele miesięcy. To ogromna ilość dokumentów, analiz i opracowań. Było z tym mnóstwo pracy i praca ta zakończyła się sukcesem. Podpisanie umowy przyznającej Szpitalowi dofinansowanie w wysokości 7 mln 200 tys. zł było dla mnie momentem ogromnej satysfakcji i dumy. Doceniono przecież potencjał Naszego Szpitala. Przygotowujemy Szpital do tej inwestycji, która na pewno skomplikuje funkcjonowanie części oddziałów na co najmniej kilka miesięcy. Wierzę, że sobie z tym wspólnie poradzimy. Za ewentualne utrudnienia dla Pacjentów przepraszam, ale liczę też na wyrozumiałość, bo wszystko co robimy, robimy z myślą o Pacjentach – mówi Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala.

Całkowita wartość projektu to nieco ponad 9,6 mln zł, z czego 7,2 mln zł to kwota dofinansowania z Unii Europejskiej, natomiast 2,1 mln to wkład własny szpitala. 

W skrócie:

  • Szpital Powiatowy w Limanowej podpisał z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu utworzenia  Oddziału Geriatrycznego.
  • W ramach inwestycji przeprowadzona będzie m.in. nadbudowa segmentu bloku operacyjnego o 2 kondygnacje. W nowej części znajdować się będą pomieszczenia oddziału geriatrii i poradni geriatrycznej. 
  • Całkowita wartość projektu to nieco ponad 9,6 mln zł, z czego 7,2 mln zł to kwota dofinansowania z Unii Europejskiej, natomiast 2,1 mln to wkład własny szpitala. 

Źródło i fot.: www.szpitallimanowa.pl

Przeczytaj również: